Drodzy Czytelnicy,

Zgodnie z najnowszym komunikatem Ministra Cyfryzacji (Dz.U. z 23 listopada 2023 r. poz. 2540) instytucje kultury, podobnie jak inne podmioty publiczne, mają obowiązek stosowania doręczeń elektronicznych od 30 grudnia br. Pierwotnie termin ten był wyznaczony na 10 grudnia. Oznacza to, że instytucja kultury ma także w związku z tym obowiązek stosowania przepisów Ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. W założeniu system e-Doręczeń ma zastąpić ePUAP.

Koniec października to dobry moment, aby dowiedzieć się jakie obowiązki w związku z tym ma dyrektor instytucji kultury, Zwłaszcza, że stosowanie e-doręczeń wymaga wielu przygotowań po stronie instytucji kultury.

Szkolenie będzie miało także praktyczne znaczenie dla uczestników w ich osobistych sprawach, ponieważ sami będą otrzymywać od niektórych podmiotów, takich jak np. ZUS czy urząd skarbowy korespondencję w taki sposób.

Aby przybliżyć Państwu przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych i wynikających z nich obowiązków, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe, specjalistyczne szkolenie online pt. E-doręczenia w instytucjach kultury. Prawne aspekty doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 6 grudnia 2023 r.
 • Czas trwania: 10:00 do 13:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny, zatrudniona w dużym podmiocie z sektora finansów publicznych;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników i prawa pracy w instytucjach kultury;
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia online jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów Ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych i przygotowanie Państwa do wprowadzenia ich w życie w Państwa instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 1. Czym jest i na tym polega e-Doręczenie?
 2. Czym się różni publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) od publicznej usługi hybrydowej (PUH)? Co ma pierwszeństwo stosowania?
 3. W jakim zakresie instytucja kultury jest zobowiązana do korzystania e-doręczeń?
 4. Co po 10 grudnia 2023 r. instytucja kultury może wysłać „zwykłą” pocztą, czyli jakie są wyłączenia stosowania e-doręczeń?
 5. Jakie instrumenty techniczne należy posiadać, aby móc stosować e-doręczenia?
 6. Kim jest operator wyznaczony? Jak zawrzeć z nim umowę? Jak ustalić koszty e-doręczeń?
 7. Adres do doręczeń elektronicznych i baza adresów elektronicznych (BAE).
  • Jak się zarejestrować w BAE?
  • Jak korzystać z bazy adresów elektronicznych?
 8. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych.
 9. Zarządzanie skrzynką na doręczeń. Administrator skrzynki doręczeń.
 10. Jak działać będzie publiczna usługa hybrydowa? Jakie będą parametry techniczne korespondencji w PUH?
 11. Nadanie i doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. W jaki sposób zostanie potwierdzone nadanie i odebranie przesyłki?
 12. W jakiej sytuacji publiczna usługa hybrydowa zostanie uznana za niewykonaną lub nienależycie wykonaną.
 13. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistką w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu — przesłane drogą mailową,
 • certyfikat dla każdego uczestnika — przesłany drogą mailową.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 469 zł zapłacą Państwo 399 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na szkolenie treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania