Drodzy Czytelnicy,

Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, a jednocześnie jedną z ważniejszych bolączek osób odpowiedzialnych za ustalanie i rozliczanie czasu pracy w instytucjach kultury. Niestety, tak często doświadczany przez instytucje kultury brak środków finansowych na zwiększenie liczby etatów lub niewłaściwe nimi zarządzanie powoduje, że prawidłowe ułożenie harmonogramów czasu pracy pracowników staje się bardzo problematyczne. Nowością od 26 kwietnia 2023 r. jest elastyczna organizacja pracy.

Stąd bardzo często dyrektorzy instytucji, borykając się z brakiem rąk do pracy, wykorzystują możliwość zatrudnienia w godzinach nadliczbowych także wówczas, gdy zgodnie z przepisami jest to nieuzasadnione. Zdarza się również, że pracownicy pracują stale po 6 dni w tygodniu, a także świadczą pracę podczas tzw. dyżuru pracowniczego. Wszystkie te rozwiązania nie są prawidłowe.

Aby przekonać Państwo, że można — przestrzegając aktualnych przepisów — uelastycznić czas pracy pracowników instytucji kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Jak zgodnie z najnowszymi przepisami o czasie pracy zaplanować pracę w instytucjach kultury?. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 3 lipca 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 13:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków), w tym praktycznej publikacji książkowej Czas pracy w instytucjach kultury, która uwzględnia specyficzne dla tych jednostek problemy z czasem pracy;
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących czasu pracy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz wynagradzania pracowników instytucji kultury;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. czasu pracy w instytucjach kultury i prawa instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów Kodeksu pracy o czasie pracy i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Systemy czasu pracy, w tym system zadaniowy. Jak wybrać najkorzystniejsze dla instytucji?
 • Jaki okres rozliczeniowy wybrać? Czy można mieć ich kilka?
 • Jak po ostatnich zmianach w prawie pracy planować pracę w instytucji kultury?
 • Jak w okresie rozliczeniowym rozliczyć normy czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy?
 • Jak uniknąć planowania pracy w nadgodzinach?
 • Dlaczego podczas dyżuru pracowniczego pracownik nie może świadczyć pracy?
 • Kiedy mamy do czynienia z rozpoczynaniem pracy dwa razy w ciągu jednej doby?
 • Jak prawidłowo układać rozkłady czasu pracy z uwzględnieniem nieprzerwanych dobowych i tygodniowych odpoczynków?
 • Jak rozwiązać problemy wynikające ze stosowania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
 • Jak rozliczać czas pracy pracowników niepełnoetatowych?
 • Jak bilansować dni pracy dniami wolnymi od pracy, gdy instytucja kultury pracuje także w soboty lub niedziele?
 • O jakich ograniczeniach wynikających z przepisów dotyczących pracy w nocy oraz w niedziele i święta należy pamiętać?

W programie szkolenia:

 • Najczęstsze problemy praktyczne — zakaz rozpoczynania pracy dwa razy w ciągu doby, obowiązkowe odpoczynki i praca w szósty dzień tygodnia.
 • Stosowanie różnych systemów czasu pracy i różnych okresów rozliczeniowych w jednej instytucji.
 • Równoważny system czasu pracy w praktyce — najlepsze rozwiązanie dla instytucji kultury.
 • Na jakich stanowiskach pracy pracownicy mogą pracować w systemie zadaniowym?
 • Czym się różni przerwa w pracy od przerywanego systemu czasu pracy?
 • Na czym — po ostatnich zmianach w przepisach — polega elastyczna organizacja pracy i kto może jej żądać?
 • Jak unikać pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Dyżur pracowniczy — jakie błędy popełniają najczęściej osoby planujące pracę pracowników instytucji kultury?
 • Dopuszczalność pracy w niedziele, święta i porze nocnej — kogo dotyczy?
 • Praca w delegacji.
 • Tworzenie harmonogramu czasu pracy — czyli jak zastosować w praktyce wszystkie przepisy o czasie pracy?
 • Dokumentacja związana z czasem pracy.
 • Omówienie najnowszego orzecznictwa sądowego dotyczącego czasu pracy, w tym czasu pracy dyrektorów i głównych księgowych.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 4 godziny szkoleniowe ze specjalistką prawa instytucji kultury i prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 569 zł zapłacą Państwo 499 zł netto za uczestnika szkolenia.

Zgłoszenia, informacje o wolnych miejscach, płatnościach, fakturach i pozostałe kwestie organizacyjne — prosimy o kontakt pod numerem 505 464 102. Więcej informacji merytorycznych o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 505 464 103.

Biorące w szkoleniu udział instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Aby z niego skorzystać, wystarczy wypełnić zawarte w formularzu zgłoszenia na szkolenie oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Formularz należy przesłać na adres mailowy Wydawnictwa szkolenia@wpdp.pl. Będziemy ogromnie wdzięczni za wpisanie w treści maila ze zgłoszeniem terminu lub tytułu (może być skrócony) szkolenia. Zgodnie z naszym regulaminem za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu szkolenia.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu i głośnikami (lub ewentualnie zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego).
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Wykorzystywana jest tylko platforma Clickmeeting.
 4. WAŻNE! Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Zdarza się, że zaproszenie wpadnie do folderu SPAM w programie pocztowym, a w przypadku skrzynek mailowych w popularnych serwisach takich jak np. WP.pl, Tlen.pl, czy Interia.pl może wpaść do zakładki typu „Powiadomienia” czy „Wiadomości”.
 5. Email jest wysyłany z adresu Wydawnictwo Prawo dla Praktyków i ma tytuł „Zaproszenie na wydarzenie + nazwa szkolenia i data”. Po otwarciu maila na zielono wyświetla się przycisk „Dołącz”. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (może to być imię uczestnika lub nazwa instytucji kultury, którą reprezentuje) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest opcja potwierdzenia otrzymania zaproszenia (zalecamy, aby kliknąć w przycisk „Akceptuj”, będzie to dla nas informacja, że otrzymali Państwo emaila) oraz opcja sprawdzenia połączenia internetowego, a także wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 6. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania