Drodzy Czytelnicy,

Choć przepisy dotyczące czasu pracy nie zmieniły się od wielu lat, to ich przestrzeganie jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy a jednocześnie jedną z ważniejszych bolączek osób odpowiedzialnych za ustalanie i rozliczanie czasu pracy w instytucjach kultury. Niestety, tak często doświadczany przez instytucje kultury brak środków finansowych na zwiększenie liczby etatów lub niewłaściwe nimi zarządzanie powoduje, że prawidłowe ułożenie harmonogramów czasu pracy pracowników staje się bardzo problematyczne. Dodatkowym utrudnieniem jest trwający od marca ubiegłego roku stan epidemiczny, w którym pracownicy z dnia na dzień są kierowani na kwarantannę lub izolację, a to wymaga szybkiego podejmowania decyzji.

Stąd bardzo często dyrektorzy instytucji, borykając się z brakiem rąk do pracy, wykorzystują możliwość zatrudnienia w godzinach nadliczbowych także wówczas, gdy zgodnie z przepisami jest to nieuzasadnione. Zdarza się również, że pracownicy pracują stale po 6 dni w tygodniu a także świadczą pracę podczas tzw. dyżuru pracowniczego. Wszystkie te rozwiązania nie są prawidłowe.

Aby przekonać Państwo, że można — przestrzegając przepisów także w czasie pandemii — uelastycznić czas pracy pracowników instytucji kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Jak zgodnie z przepisami o czasie pracy zaplanować pracę w instytucjach kultury?. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 8 listopada 2021 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 13:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • autorka publikacji Czas pracy w instytucjach kultury;
 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków), w tym praktycznej publikacji książkowej Czas pracy w instytucjach kultury, która uwzględnia specyficzne dla tych jednostek problemy z czasem pracy;
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących czasu pracy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz wynagradzania pracowników instytucji kultury;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. czasu pracy w instytucjach kultury i prawa instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia online jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów Kodeksu pracy o czasie pracy i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Systemy czasu pracy, w tym system zadaniowy. Jak wybrać najkorzystniejsze dla instytucji?
 • Jaki okres rozliczeniowy wybrać? Czy można mieć ich kilka?
 • Jak w okresie rozliczeniowym rozliczyć normy czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy?
 • Jak uniknąć planowania pracy w nadgodzinach?
 • Dlaczego podczas dyżuru pracowniczego pracownik nie może świadczyć pracy?
 • Kiedy mamy do czynienia z rozpoczynaniem pracy dwa razy w ciągu jednej doby?
 • Jak prawidłowo układać rozkłady czasu pracy z uwzględnieniem nieprzerwanych dobowych i tygodniowych odpoczynków?
 • Jak rozwiązać problemy wynikające ze stosowania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
 • Jak rozliczać czas pracy pracowników niepełnoetatowych?
 • Jak bilansować dni pracy dniami wolnymi od pracy, gdy instytucja kultury pracuje także w soboty lub niedziele?
 • O jakich ograniczeniach wynikających z przepisów dotyczących pracy w nocy oraz w niedziele i święta należy pamiętać?
 • W jakich sytuacjach — według najnowszego orzecznictwa — pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy jednak mogą otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Czy dyrektor i główny księgowy mogą otrzymać dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych i w jakich — według najnowszego orzecznictwa sądowego — przypadkach?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 4 godziny szkoleniowe ze specjalistą,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na warsztatach,
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 349 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania