Szanowni Państwo!

Choć przepisy dotyczące czasu pracy nie zmieniły się od wielu lat, to ich przestrzeganie jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, a jednocześnie jedną z ważniejszych bolączek osób odpowiedzialnych za ustalanie i rozliczanie czasu pracy w instytucjach kultury. Niestety, tak często doświadczany przez instytucje kultury brak środków finansowych na zwiększenie liczby etatów lub niewłaściwe nimi zarządzanie powoduje, że prawidłowe ułożenie harmonogramów czasu pracy pracowników staje się bardzo problematyczne.

Stąd bardzo często dyrektorzy instytucji, borykając się z brakiem rąk do pracy, wykorzystują możliwość zatrudnienia w godzinach nadliczbowych także wówczas, gdy zgodnie z przepisami jest to nieuzasadnione. Zdarza się również, że pracownicy pracują stale po 6 dni w tygodniu, a także świadczą pracę podczas tzw. dyżuru pracowniczego. Wszystkie te rozwiązania nie są prawidłowe.

Aby przekonać Państwo, że można — przestrzegając przepisów — uelastycznić czas pracy pracowników instytucji kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Jak zgodnie z przepisami o czasie pracy zaplanować pracę w instytucjach kultury?. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Miejsce: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Św. Filipa 7, Kraków
 • Data: 30 września 2019 r.
 • Czas trwania: od 10:00 do ok. 15:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników i czasu pracy w instytucjach kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących uelastyczniania czasu pracy, gdy instytucja ma mało środków finansowych i pracowników, a dużo zajęć dla nich.

Tematyka szkolenia

Na szkoleniu poruszymy następujące zagadnienia:

 • Dlaczego podczas dyżuru pracowniczego pracownik nie może świadczyć pracy?
 • Jak uniknąć planowania pracy w nadgodzinach?
 • Systemy czasu pracy, w tym system zadaniowy. Jak wybrać najkorzystniejszy?
 • Kiedy mamy do czynienia z rozpoczynaniem pracy dwa razy w ciągu jednej doby?
 • Jak prawidłowo układać rozkłady czasu pracy z uwzględnieniem nieprzerwanych dobowych i tygodniowych odpoczynków?
 • Jak rozwiązać problemy wynikające ze stosowania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
 • Jak stosować normy czasu pracy wynikające z okresu rozliczeniowego?
 • Jak rozliczać czas pracy pracowników niepełnoetatowych?
 • Jak bilansować dni pracy dniami wolnymi od pracy, gdy instytucja kultury pracuje także w soboty lub niedziele?
 • O jakich ograniczeniach wynikających z przepisów dotyczących pracy w nocy oraz w niedziele i święta należy pamiętać?
 • W jakich sytuacjach — według najnowszego orzecznictwa — pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy jednak mogą otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jak rozwiązać konkretny problem z czasem pracy w instytucji zgłoszony do omówienia w trakcie warsztatów?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 1. 5 godzin szkoleniowych ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 2. materiały szkoleniowe,
 3. certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 4. przerwę kawową (kawa/herbata/kruche ciasteczka) i obiad.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 449 zł zapłacą Państwo 429 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Materiały do pobrania