Drodzy Czytelnicy,

W związku z wprowadzeniem w marcu 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono szereg przepisów dotyczących prawa pracy, jak np. udzielania zaległego urlopu, korzystania z urlopu wypoczynkowego w czasie kwarantanny lub izolacji czy kierowania na badania okresowe czy profilaktyczne. Obecnie bardzo ważną i aktualną kwestią jest zwalnianie się pracowników na szczepienia przeciwko COVID-19. Przepisy te budzą wiele kontrowersji, dlatego doczekały się już oficjalnych interpretacji wydanych przez Państwową Inspekcję Prac, Ministerstwo Pracy a nawet Instytut Medycyny Pracy.

Wszystkie najnowsze stanowiska omówi na szkoleniu online nasz ekspert prawa pracy, Monika Frączek, były wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Nasz specjalista prawa pracy przedstawi zdanie Ministerstwa Pracy także w innych ważnych dla każdego pracodawcy kwestiach, jak np. gdzie przechowywać ewidencje czynności wykonanych w trakcie pracy zdalnej, jak bardzo elastycznie można zdefiniować porę nocną oraz niedzielę i święto u danego pracodawcy, czy można odwołać zgodę na łączenie przerw na karmienie dziecka piersią w trakcie pracy zdalnej oraz — co jest bardzo ważne w instytucjach kultury — czy kadra kierownicza może odebrać czas wolny za nadgodziny.

Podczas szkolenia poznają Państwo także najnowsze stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wielu sprawach dotyczących dokumentacji pracowniczej, jak np., czy można kopiować orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, czy te związane ze służbą wojskową pracownika, a jakich dokumentów nie powinno się w ogóle kopiować, a tylko pozyskiwać do wglądu.

Dodatkowo na szkoleniu zapoznają się Państwo z najnowszym orzecznictwem dotyczącym takich kwestii jak np. czy można zwolnić za nieinformowanie o nieobecności w pracy oraz jak odróżnić porzucenie pracy od zwolnienia się bez wypowiedzenia.

Aby zaznajomić Państwo z najnowszymi stanowiskami dotyczącymi interpretacji najważniejszych kwestii związanych obecnie ze stosowaniem przepisów prawa pracy w instytucjach kultury Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Plan finansowy w instytucji kultury — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 2 grudnia 2021 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Monika Frączek:

 • prawniczka, specjalistka prawa pracy, absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego uniwersytetu;
 • przez ponad 16 lat główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
 • konsultantka i doświadczona wykładowczyni, autorka licznych porad i publikacji z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych (także w Poradniku Instytucji Kultury), a także osób zarządzających;
 • współpracuje kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi stanowiskami dotyczącymi interpretacji najważniejszych kwestii związanych obecnie ze stosowaniem przepisów prawa pracy w instytucjach kultury. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych z prowadzenie spraw pracowniczych w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Czy pracodawca będzie mógł pytać, czy pracownik się zaszczepił?
 • Na jakich zasadach zwalniać na 3-cią dawkę szczepionki?
 • Czy pracownik, który przebywa na kwarantannie, może skorzystać z urlopu wypoczynkowego? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Czy konieczne jest wliczanie okresu kwarantanny i izolacji do okresu choroby na potrzeby ustalenia obowiązku skierowania na badania kontrolne? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Jak obecnie kierować na badania okresowe? (stanowiska: Ministerstwa Pracy, Instytutu Medycyny Pracy z Łodzi, PIP, ekspertów)
 • Na jakich zasadach udziela się wolnego z tytułu krwiodawstwa?
 • Czy w 2022 r. można będzie zmuszać do wykorzystania urlopu zaległego za 2021 r.?
 • Czy należy zmuszać do wykorzystania 14 dni kalendarzowych wypoczynku? (stanowisko PIP)
 • Jaki jest okres rozliczeniowy obowiązujący pracownika niepełnosprawnego? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Czy w umowie o pracę zawartej na zastępstwo podaje się imię i nazwisko osoby zastępowanej? (stanowisko Ministerstwa Pracy i UODO)
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe? (stanowisko UODO)
 • Co robić z karami porządkowymi, gdy pracownik odejdzie z pracy przed upływem roku nienagannej pracy (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Jakich dokumentów nie powinno się w ogóle kopiować, a tylko pozyskiwać do wglądu? (stanowisko UODO)
 • Czy można zwolnić za nieinformowanie o nieobecności w pracy?
 • Jak odróżniamy porzucenie pracy od zwolnienia się bez wypowiedzenia?
 • Jak się liczy czas trwania ciąży w sytuacji przedłużenia się umowy o pracę do dnia porodu?
 • Czy powierzenie wykonywania innej pracy w sumie na 6 miesięcy na przełomie lat kalendarzowych jest zgodne z prawem?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistką prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na warsztatach — przesłane drogą mailową,
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 349 zł zapłacą Państwo 299 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania