Drodzy Czytelnicy,

13 stycznia br. Sejm uchwalił ostateczną treść zmian w Kodeksie pracy, które mają wpływ na działalność instytucji kultury. Najważniejsze zmiany dotyczą unormowania w Kodeksie pracy:

 • kontroli trzeźwości pracownika w zakładzie pracy;
 • pracy zdalnej, która tak dobrze sprawdziła się w instytucjach kultury podczas pandemii. Praca zdalna to korzyści dla obydwu stron: zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Obecnie skierowanie pracownika do wykonywania pracy zdalnej to dla pracodawcy przede wszystkim oszczędność materiałów, mediów (przede wszystkim tak ważnego w tym czasie ogrzewania, wody, energii), ale także zdobycie dodatkowej przestrzeni w siedzibie instytucji kultury;
 • objęcia pracownika skierowanego na wstępne okresowe lub kontrolne badania lekarskie programem zdrowotnym lub programem profilaktyki zdrowotnej.

Ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw trafi teraz na biurko Prezydenta, a następnie do Dziennika Ustaw. Większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a przepisy w pracy zdalnej — 2 miesiące od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

O tym, jak wprowadzić nowe przepisy Kodeksu pracy w instytucji kultury opowie nasza ekspertka, mecenas Anna Gotkowska, radca prawny i specjalistka prawa pracy oraz prawa instytucji kultury, podczas przygotowanego przez Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawcę Poradnika Instytucji Kultury, szkolenia pt. Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracowników, praca zdalna, badania pracowników. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania szkolenie

 • Data: 1 lutego 2023 r.
 • Czas trwania: 09:30 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w Kodeksie pracy, wyjaśnienie, jak te nowe przepisy przełożyć na realia instytucji kultury oraz odpowiedź na najczęściej zadawane pytania z tego zakresu. To szkolenie, z którego powinien skorzystać każdy dyrektor instytucji kultury, kadrowy czy osoba zarządzająca zasobami ludzkimi.

Plan szkolenia

Kontrola trzeźwości pracownika w zakładzie pracy

 1. W jakich sytuacjach pracodawca może skontrolować trzeźwość pracownika?
 2. W jaki sposób pracodawca bada trzeźwość pracownika i za pomocą jakich przyrządów?
 3. Na czym faktycznie polega stwierdzenie braku obecności alkoholu lub obecność alkoholu w organizmie pracownika?
 4. W jaki sposób pracodawca powinien udokumentować dokonane czynności?
 5. Prawo pracownika do żądania zbadania stanu trzeźwości przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.
 6. W jakich przepisach wewnątrzzakładowych powinny znaleźć się regulacje na temat kontroli trzeźwości? Co pracodawca jest zobowiązany uregulować w zakresie badania trzeźwości pracowników?
 7. Konsekwencje dla pracownika stwierdzenia stanu nietrzeźwości w czasie pracy.
 8. Na czym polega kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

Praca zdalna

 1. Praca zdalna w dotychczasowym stanie prawnym, czyli wg przepisów Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a w znowelizowanych przepisach Kodeksu pracy — podstawowe różnice.
 2. Warunki konieczne dla możliwości podjęcia pracy zdalnej, czyli warunki lokalowe i techniczne. Kto je zapewnia i kto weryfikuje?
 3. Pracowników na jakich stanowiskach pracy można skierować do wykonywania pracy zdalnej?
 4. Inicjowanie pracy zdalnej:
  • z polecenia pracodawcy
  • na wniosek pracownika (w jakich sytuacjach jest wiążący)
  • za porozumieniem stron.
 5. Rola związków zawodowych i przedstawicieli załogi w podejmowaniu decyzji o pracy zdalnej w instytucji kultury.
 6. Kiedy należy sporządzić regulamin pracy zdalnej i co powinien zawierać.
 7. Co należy zapewnić pracownikowi pracującemu zdalnie.
 8. Ewidencjonowanie pracy zdalnej, obowiązek czy możliwość.
 9. Kto i w jakim zakresie ponosi koszty pracy zdalnej? Rozliczenia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem: rzeczywiste koszty, ekwiwalent czy ryczałt.
 10. Kontrola pracownika na pracy zdalnej:
  • merytoryczna,
  • przestrzegania zasad BHP,
  • ochrony danych.
 11. Kontrola wykonywania pracy zdalnej a zasada nie naruszania prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych domowników.
 12. Zakończenie pracy zdalnej — kiedy pracownik może o to wnioskować, w jakich okolicznościach pracodawca może cofnąć swoje polecenie.

Objęcie pracownika skierowanego na wstępne okresowe lub kontrolne badania lekarskie programem zdrowotnym lub programem profilaktyki zdrowotnej

 1. O jakie programy zdrowotne lub programy profilaktyki zdrowotnej chodzi?
 2. Kto będzie na nie kierował?
 3. Kto będzie ponosił ich koszt badań?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 150 minut ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 329 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na szkolenie treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania