Szanowni Państwo!

Akta osobowe i ewidencja czasu pracy stanowią najważniejsze dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika. Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy bez względu na liczbę pracowników. Zagadnienie to dotyczy więc także instytucji kultury.
Ewidencję czasu pracy prowadzi pracodawca po to, aby ustalić przestrzeganie norm czasu pracy oraz ustaleni prawidłową wysokość wynagrodzenia za wykonaną przez pracownika pracę.

Ważne jest nie tylko samo prowadzenie ewidencji czasu pracy, ale także robienie tego w sposób prawidłowy. Najczęściej popełnianymi błędami są:

 • zastępowanie ewidencji czasu pracy listą obecności,
 • brak wniosków pracownika dotyczących np. udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych czy zastosowania wobec pracownika ruchomego rozkładu czasu pracy,
 • nieuwzględnianie w ewidencji niektórych zdarzeń jak na przykład skorzystanie z dnia wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • posługiwanie się dobą kalendarzową zamiast pracowniczą.

Zmiany, które w 2023 r. weszły do Kodeksu pracy, spowodowały konieczność zmian w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zobowiązują one pracodawcę do poszerzenia dokumentów wchodzących w skład ewidencji czasu pracy. O wszystkich tych dokumentach opowie na specjalnie przygotowanym szkoleniu ekspertka z zakresu przepisów o czasie pracy, radca prawny, Anna Gotkowska.

Podczas szkolenia zorganizowanego przez Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawcę Poradnika Instytucji Kultury, przygotowanego specjalnie dla działów kadr instytucji kultury nasza specjalistka opowie o 4 grupach dokumentów, które powinna zawierać prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy.

Nowa ewidencja czasu pracy w instytucji kultury. Z uwzględnieniem zmian w prawie pracy od 2023 r.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 13 września 2023 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 11:30

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy i prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów dotyczących ewidencji czasu pracy i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • W jakim celu pracodawca prowadzi ewidencją czasu pracy każdego pracownika i dlaczego jej prawidłowość jest bardzo ważna?
 • Cztery grupy dokumentów w ewidencji czasu pracy.
 • Jak przechowywać dokumenty związane z ewidencją czasu pracy?
 • Konsekwencje dla pracodawcy wynikające z błędów w ewidencji czasu pracy.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 150 minut ze specjalistką prawa pracy i prawa instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu, wysyłane mailem
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 329 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na szkolenie treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania