Drodzy Czytelnicy,

Od 1 lipca 2022 r. zacznie obowiązywać art. 34a ustawy o finansach publicznych. Został on dodany do ustawy o finansach publicznych przez art. 6 pkt 2 Ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054). Wynika z niego m.in., że jednostki sektora finansów publicznych zamieszczają w prowadzonym przez ministra finansów rejestrze umów informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. Przepis ten już budzi wiele wątpliwości, które rozwieje nasz ekspert, Arkadiusz Szyszkowski.

Podczas szkolenia zostaną także omówione zasady udzielania zamówień tzw. podprogowych, czyli tych nieprzekraczających 130 000 zł.

Aby rozwiać Państwa wątpliwości związane z udzielaniem zamówień publicznych w instytucjach kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Obowiązkowy rejestr umów od 1 lipca 2022 r., Zamówienia podprogowe w instytucjach kultury w 2022 r.. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 7 czerwca 2022 r.
 • Czas trwania: 12:00 do 15:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Arkadiusz Szyszkowski:

 • prawnik, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego UZP, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ;
 • absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w KSAP oraz Zarządzania Zakupami w Akademii Leona Koźmińskiego;
 • wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Politechnice Warszawskiej;
 • doświadczony szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • praktyk zamówień publicznych — obecnie wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej;
 • współautor i redaktor merytoryczny publikacji „Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta”, współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych;
 • autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w wielu czasopismach fachowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia online jest przekazanie porad dotyczących obowiązkowego rejestru umów oraz zamówień publicznych poniżej 130 000 zł z uwzględnieniem specyfiki działania tych jednostek sektora finansów publicznych, aktualnych przepisów oraz najczęściej występujących problemów.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Jakie umowy wprowadzać do rejestru umów po 1 lipca br.?
 • Czy do rejestru wprowadzać wszystkie umowy o pracę?
 • Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych w wartości poniżej 130 000 zł i jaka jest praktyka w tym zakresie po roku obowiązywania nowego pzp z 2019 r.?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistą prawa podatkowego dla instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na warsztatach,
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 379 zł zapłacą Państwo 329 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania