Drodzy Czytelnicy,

Plan finansowy jest podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury. Opracowując plan finansowy, należy brać pod uwagę realne możliwości pozyskania środków na finansowanie zadań instytucji kultury, a w szczególności wysokość dotacji od organizatora. Ma on obowiązek udzielenia dotacji podmiotowej, która z reguły jest główną pozycją w planie finansowym.

Planowane koszty można zwiększyć tylko wtedy, gdy zrealizowane zostały wyższe niż prognozowane przychody lub gdy zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji albo zwiększenia planowanego stanu zobowiązań.

W tym roku ze względu na ciągle rosnące ciągle ceny towarów i usług, w tym ogrzewania i energii, a także kolejne podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. przygotowanie planu finansowego może być wyjątkowo trudne.

Trzeba też pamiętać, że zarówno wszystkie dodatkowe środki, które instytucja uzyska w ciągu roku, jak i nieplanowane koszty powodują konieczność urealnienia planu finansowego.

Chociaż przepisy dotyczące planu finansowego nie zmieniają się od wielu lat, zagadnienie to ciągle budzi wiele wątpliwości księgowych instytucji kultury. Dlatego Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Plan finansowy w instytucji kultury — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 5 lipca 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadząca szkolenie

Szkolenie poprowadzi Ewa Ostapowicz:

 • ekspertka od wielu lat specjalizująca się w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • ekonomistka, od wielu lat zajmująca się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością,
 • absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • autorka licznych porad z finansów i rachunkowości instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury oraz publikacji książkowych Wydawnictwa Prawo dla Praktyków.

Cel szkolenia

Celem szkolenia online jest zdobycie praktycznej wiedzy o prawnych aspektach oraz praktycznych problemach związanych z tworzeniem (w szczególnie w dobie ciągle zmieniających się cen), zmianami i wykonaniem planu finansowego w instytucji kultury i rozwianie wątpliwości, jakie w związku z nim się pojawiają.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 1. Jak szczegółowy powinien być plan finansowy?
 2. Czy plan finansowy należy konsultować z organizatorem?
 3. Jakie historyczne dane wykorzystać przy tworzeniu planu finansowego, skoro ceny wielu towarów i usług wzrosły tak bardzo?
 4. Jak ująć w planie finansowym otrzymane dodatki energetyczne, wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku oraz podwyżki cen świadczonych przez instytucję usług?
 5. Czy w planie finansowym instytucji kultury można zaplanować stratę?
 6. Jakie przychody i koszty instytucji kultury ująć w planie?
 7. Czy w planie finansowym przychody mogą być większe niż koszty?
 8. Czy w planie finansowym ująć wartość inwestycji w kwocie netto czy brutto?
 9. Czy o każdej zmianie w planie finansowym trzeba informować organizatora?
 10. Co zrobić, gdy organizator przydzieli mniejszą niż instytucja zakładała dotację podmiotową?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistką w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu, wysyłane mailem
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 469 zł zapłacą Państwo 399 zł netto za uczestnika szkolenia.

Zgłoszenia, informacje o wolnych miejscach, płatnościach, fakturach i pozostałe kwestie organizacyjne — prosimy o kontakt pod numerem 505 464 102. Więcej informacji merytorycznych o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 505 464 103.

Biorące w szkoleniu udział instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Aby z niego skorzystać, wystarczy wypełnić zawarte w formularzu zgłoszenia na szkolenie oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Formularz należy przesłać na adres mailowy Wydawnictwa szkolenia@wpdp.pl. Będziemy ogromnie wdzięczni za wpisanie w treści maila ze zgłoszeniem terminu lub tytułu (może być skrócony) szkolenia. Zgodnie z naszym regulaminem za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu szkolenia.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu i głośnikami (lub ewentualnie zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego).
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Wykorzystywana jest tylko platforma Clickmeeting.
 4. WAŻNE! Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Zdarza się, że zaproszenie wpadnie do folderu SPAM w programie pocztowym, a w przypadku skrzynek mailowych w popularnych serwisach takich jak np. WP.pl, Tlen.pl, czy Interia.pl może wpaść do zakładki typu „Powiadomienia” czy „Wiadomości”.
 5. Email jest wysyłany z adresu Wydawnictwo Prawo dla Praktyków i ma tytuł „Zaproszenie na wydarzenie + nazwa szkolenia i data”. Po otwarciu maila na zielono wyświetla się przycisk „Dołącz”. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (może to być imię uczestnika lub nazwa instytucji kultury, którą reprezentuje) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest opcja potwierdzenia otrzymania zaproszenia (zalecamy, aby kliknąć w przycisk „Akceptuj”, będzie to dla nas informacja, że otrzymali Państwo emaila) oraz opcja sprawdzenia połączenia internetowego, a także wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 6. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania