Drodzy Czytelnicy,

Polski Ład to chyba największa i najsłabiej przygotowana rewolucja w podatkach. Swoim zakresem obejmuje podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, VAT oraz w mniejszym zakresie inne regulacje podatkowe. Zmiany te zostały przeprowadzone bardzo szybko i pozostawiły podatnikom niewiele czasu na przygotowanie się do nich.

Najgłośniejszą ze zmian jest oczywiście rewolucja w opodatkowaniu dochodów osobistych, obejmująca nowe zasady kalkulacji składek zdrowotnych na podstawie dochodów podatnika oraz brak możliwości ich odliczenia od podatku. Zmiany te mają więc zdecydowanie negatywny wpływ na sytuację przynajmniej tej części osób, z którymi współpracują instytucje kultury.

Polski Ład to zmiany, które obejmują szereg innych obszarów istotnych w rozliczeniach instytucji kultury, jak choćby nowe zasady ustalania rzeczywistego odbiorcy płatności, uproszczenia związane z pozyskiwaniem certyfikatów rezydencji, nowe obowiązki związane z przekazywaniem ksiąg w formie elektronicznej czy zmiany wprost dotyczące finansowego wspierania instytucji kultury.

Aby przygotować się do rewolucji, jaką szykuje Polski Ład, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Polski Ład — istotne zmiany dla instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 9 grudnia 2021 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Wojciech Pietrasiewicz:

 • doradca podatkowy;
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autor licznych publikacji dotyczących VAT m.in. w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autor publikacji książkowych z zakresu podatków;
 • szkoleniowiec z zakresu VAT m.in. w instytucjach kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia online jest zdobycie praktycznej wiedzy o najnowszych zmianach w przepisach podatkowych dotyczących działalności kulturalnej.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 1. Jak opodatkowane PIT będą wynagrodzenia od 1 stycznia 2022 r.?
 2. Jak zmiany w zakresie składek zdrowotnych wpłyną na sytuację pracowników i współpracowników instytucji kultury?
 3. Jak kształtować się będą zasady pozyskiwania certyfikatów rezydencji zagranicznych kontrahentów?
 4. Jakie ulgi dotyczące działalności kulturalnej wprowadza Polski Ład?
 5. Jakie są nowe zasady prowadzenia ewidencji przez instytucje kultury?
 6. Od kiedy należy stosować e-faktury w działalności instytucji kultury?
 7. Jakie zmiany wprowadza Polski Ład w zakresie upowszechnienia płatności bezgotówkowych?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistą prawa podatkowego dla instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na warsztatach,
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 379 zł zapłacą Państwo 329 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania