Drodzy Czytelnicy,

Przystąpienie i zorganizowanie w instytucji kultury Pracowniczy Program Kapitałowy (PPK) to wyzwanie, przed którym stają obecnie wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, w tym instytucje kultury. Wyzwanie, które wymaga współdziałania pracodawcy z pracownikami i wiedzy z wielu dziedzin dziedzin prawa, a także finansów i kadr.

Choć przepisy Ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK) weszły w życie (z nielicznymi wyjątkami) już 1 stycznia 2019 r., to jednak większość obowiązków do wykonania dopiero przed instytucjami kultury jako pracodawcami.

Wątpliwości związane z praktycznym zastosowaniem przepisów dotyczących PPK rozwieje ekspert, mec. Anna Gotkowska.

Aby przekonać Państwo, że można bez problemów i zgodnie z prawem wprowadzić PPK w instytucji kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 9 grudnia 2020 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • autorka publikacji Czas pracy w instytucjach kultury;
 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. czasu pracy w instytucjach kultury i prawa instytucji kultury.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia nasz ekspert omówi nie tylko jak wdrożyć program, ale także podpowie, jak wybrać instytucję finansową, jak z nią współpracować, jak czerpać z zasobów jej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie finansów. Ponadto przybliży Państwu problemy dotyczące dokonywania wpłat na PPK, a także możliwości rozporządzania środkami zgromadzonymi w PPK przez pracownika, w tym wypłat związanych nie tylko z ustaniem zatrudnienia pracownika, ale także np. jego rezygnacją z PPK.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 1. Czym są PPK? Cel tworzenia.
 2. Obowiązek czy tylko możliwość tworzenia PPK w instytucji kultury? Kiedy można zrezygnować z tworzenia PPK?
 3. Harmonogram działania instytucji kultury przy tworzeniu PPK i ważne terminy.
 4. Jak wybrać najlepsza instytucję finansową? Co sprawdzać i czym się kierować przy jej wyborze?
 5. Rola organizatora instytucji kultury w wyborze instytucji finansowej.
 6. Czego można wymagać od wybranej instytucji finansowej?
 7. Umowa o zarządzanie PPK — zawarcie, wymagane elementy, wypowiedzenie.
 8. Umowa o prowadzenie PPK — dla których pracowników jest obowiązkowa a dla których fakultatywna. Wymagane elementy umowy.
 9. Jak przygotować pracowników na wprowadzenie PPK? Wymagane dokumenty i oświadczenia.
 10. Możliwość posiadania kilku PPK przez pracowników, wypłaty transferowe — czyli co się dzieje, gdy instytucja zatrudnia lub zwalnia pracowników?
 11. Wpłaty na PPK — trzy źródła, wysokość wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej, wpłata powitalna i dopłaty roczne od państwa, terminy wpłat.
 12. Indywidualne konto pracownika.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistą,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na warsztatach,
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 349 zł zapłacą Państwo 299 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania