Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy!

Wynagradzanie artystów i twórców to kwestia, która stale budzi wątpliwości instytucji kultury i rodzi wiele praktycznych problemów.

Z perspektywy VAT pierwszy obszar wątpliwości sprowadza się do ustalenia, kiedy artysta działa w charakterze przedsiębiorcy i podatnika VAT, a kiedy po prostu wykonuje umowę-zlecenie lub umowę o dzieło na rzecz instytucji kultury. Drugi obszar to prawidłowość zastosowanej przez artystę lub twórcę stawki VAT, co ma wpływ na prawidłowość odliczenia VAT naliczonego przez instytucję kultury.

W podatkach dochodowych najważniejszym problemem jest określenie, czy ze względu na rodzaj wykonywanych czynności właściwa jest umowa o dzieło czy umowa-zlecenie oraz to, w jakich sytuacjach rozliczając wynagrodzenie artysty instytucja kultury ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Wątpliwości te pogłębiają ostatnie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które z jednej strony zwiększyły limit przychodów, w przypadku których mogą mieć zastosowanie zryczałtowane 50% kosztu uzyskania przychodów, a z drugiej strony — ograniczyły grono osób, które mogą z tych właśnie kosztów korzystać.

Jeszcze większe kontrowersje budzą rozliczenia wynagrodzeń artystów zagranicznych. Instytucje kultury często mają wątpliwości, czy muszą rozliczyć podatek u źródła od wynagrodzeń wypłacanych artystom zagranicznym oraz jakie dokumenty muszą posiadać, aby niepobranie takiego podatku było możliwe. Wątpliwości te pogłębia niejednolita praktyka organów podatkowych.

Aby ułatwić Państwu zrozumienie tych bardzo ważnych przepisów podatkowych oraz prawidłowe rozliczenie artystów w Państwa instytucjach kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Pułapki podatkowe w rozliczaniu artystów. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Miejsce: ul. Piwna 1/2, Gdańsk
 • Data: 22 marca 2018 r.
 • Czas trwania: od 10:00 do 15:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Wojciech Pietrasiewicz:

 • doradca podatkowy, właściciel firmy doradczej;
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autor licznych publikacji dotyczących VAT m.in. w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autor publikacji książkowych z zakresu podatków, w tym komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112;
 • autor bloga kulturalnieopodatkach.pl;
 • szkoleniowiec z zakresu VAT m.in. w instytucjach kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania podatków od wynagrodzeń artystów i twórców w świetle orzecznictwa sądowego i praktyki interpretacyjnej organów podatkowych.

Tematyka szkolenia

Na szkoleniu poruszymy następujące zagadnienia:

 • Zabezpieczenie rozliczeń instytucji kultury z artystą — podatnikiem VAT,
 • Prawidłowa stawka VAT dla rozliczeń artystów i twórców oraz ryzyka dla instytucji kultury związane z błędną stawką na fakturze artysty lub twórcy,
 • Określenie, kiedy wynagrodzenie wypłacane na rzecz artysty podlega podatkowi u źródła,
 • Możliwe zwolnienia w rozliczeniach z artystami zagranicznymi,
 • Sytuacje, w których możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu,
 • Zmiany w zakresie rozliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia, 449 zł netto za uczestnika szkolenia, zapewnione są:

 1. materiały szkoleniowe,
 2. certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 3. catering (kawa/herbata/kruche ciasteczka) i lunch.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 449 zł zapłacą Państwo 409 zł netto za uczestnika szkolenia.

Materiały do pobrania