Drodzy Czytelnicy,

Chociaż Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) dość precyzyjnie określa uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury i jej dyrektora, to wciąż wielu dyrektorów boryka się z niewłaściwym rozumieniem swojej, określonej przepisami, roli przez organizatora.

Żądania przedstawienia list płac czy zawartych umów, ingerencja w politykę kadrową, kontrola czasu pracy dyrektora, narzucanie określonego przebiegu imprez kulturalnych organizowanych w instytucji, to wciąż rzeczywistość wielu relacji na linii organizator — instytucja kultury. Z pytań, jakie Czytelnicy Poradnika Instytucji Kultury przesyłają do redakcji, wynika, że takich nieprawidłowości jest wiele więcej.

Aby uporządkować Państwa wiedzę z zakresu obowiązujących organizatora i instytucję kultury przepisów, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury. Co wolno organizatorowi względem instytucji kultury?. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 17 listopada 2021 r.
 • Czas trwania: 12:00 do 15:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • autorka publikacji Czas pracy w instytucjach kultury;
 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. czasu pracy w instytucjach kultury i prawa instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem przygotowanego specjalnie dla dyrektorów instytucji kultury szkolenia online jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej w zakresie relacji instytucji kultury z organizatorem i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 1. Kiedy zgłaszać organizatorowi konieczność zmian w statucie?
 2. Czy opinia organizatora o regulaminie organizacyjnym jest wiążąca dla dyrektora?
 3. Jak bronić się przed „dodawaniem” do działalności instytucji kultury innych działalności jak np. sport czy oświata?
 4. Czy organizator może wydawać dyrektorowi polecenia służbowe i kontrolować obecność dyrektora w pracy?
 5. Kto wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy i dlaczego nie jest to organizator?
 6. Dlaczego organizator nie może żądać od dyrektora przedstawienia mu list płac, zawartych umów cywilnoprawnych czy ewidencji czasu pracy pracowników instytucji kultury?
 7. Jakie dokumenty można udostępnić organizatorowi w czasie kontroli?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na warsztatach,
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 349 zł zapłacą Państwo 299 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania