Drodzy Czytelnicy,

Chociaż Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) dość precyzyjnie określa uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury i jej dyrektora, to wciąż wielu dyrektorów boryka się z niewłaściwym rozumieniem swojej, określonej przepisami, roli przez organizatora.

Żądania przedstawienia list płac czy zawartych umów, ingerencja w politykę kadrową, kontrola czasu pracy dyrektora, narzucanie określonego przebiegu imprez kulturalnych organizowanych w instytucji, to wciąż rzeczywistość wielu relacji na linii organizator — instytucja kultury. Z pytań, jakie Czytelnicy Poradnika Instytucji Kultury, przesyłają do redakcji, wynika, że takich nieprawidłowości jest wiele więcej.

Mając na uwadze nadchodzące wybory samorządowe i zmiany personalne, które na wszystkich poziomach samorządów są nieuniknione, warto już teraz przygotować się na ewentualną konieczność „obrony” niezależności instytucji kultury przed nowymi organizatorami. Warto od początku prowadzić z nowym organizatorem dialog jak równy z równym i uświadamiać mu rolę i pozycję instytucji kultury w realizacji zadań samorządowych i państwowych.

Aby uporządkować Państwa wiedzę z zakresu obowiązujących organizatora i instytucję kultury przepisów, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury. Co wolno organizatorowi względem instytucji kultury? Kontrola organizatora w instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania szkolenie

 • Data: 22 maja 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny, zatrudniony w dużym podmiocie sektora finansów publicznych;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury;
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia online jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej w zakresie relacji instytucji kultury z organizatorem i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Program szkolenia

 1. Rola, zadania i status organizatora w instytucji kultury — obowiązki z ustawy o działalności kulturalnej
 2. Samodzielność i niezależność dyrektora instytucji kultury — granice wyznaczone prawem
 3. Dyrektor jako pracownik instytucji kultury a nie pracownik organizatora
 4. Kontrola organizatora

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny ze specjalistą prawa instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu wysyłane mailem po szkoleniu,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem po szkoleniu.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 469 zł zapłacą Państwo 399 zł netto za uczestnika webinaru.

Zgłoszenia, informacje o wolnych miejscach, płatnościach, fakturach i pozostałe kwestie organizacyjne — prosimy o kontakt pod numerem 505 464 102. Więcej informacji merytorycznych o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 505 464 103.

Biorące w szkoleniu udział instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Aby z niego skorzystać, wystarczy wypełnić zawarte w formularzu zgłoszenia na szkolenie oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Formularz należy przesłać na adres mailowy Wydawnictwa szkolenia@wpdp.pl. Będziemy ogromnie wdzięczni za wpisanie w treści maila ze zgłoszeniem terminu lub tytułu (może być skrócony) szkolenia. Zgodnie z naszym regulaminem za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu szkolenia.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu i głośnikami (lub ewentualnie zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego).
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Wykorzystywana jest tylko platforma Clickmeeting.
 4. WAŻNE! Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Zdarza się, że zaproszenie wpadnie do folderu SPAM w programie pocztowym, a w przypadku skrzynek mailowych w popularnych serwisach takich jak np. WP.pl, Tlen.pl, czy Interia.pl może wpaść do zakładki typu „Powiadomienia” czy „Wiadomości”.
 5. Email jest wysyłany z adresu Wydawnictwo Prawo dla Praktyków i ma tytuł „Zaproszenie na wydarzenie + nazwa szkolenia i data”. Po otwarciu maila na zielono wyświetla się przycisk „Dołącz”. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (może to być imię uczestnika lub nazwa instytucji kultury, którą reprezentuje) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest opcja potwierdzenia otrzymania zaproszenia (zalecamy, aby kliknąć w przycisk „Akceptuj”, będzie to dla nas informacja, że otrzymali Państwo emaila) oraz opcja sprawdzenia połączenia internetowego, a także wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 6. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania