Szanowni Państwo!

Statut instytucji kultury to podstawa jej funkcjonowania. Chociaż statut to akt prawa miejscowego nadawany instytucji kultury przez organizatora, dobrze jest wiedzieć, czy jego postanowienia są zgodne z prawem, korzystne dla instytucji, a także w jakich sytuacjach zwracać się do organizatora o zmianę statutu.

Z kolei regulamin organizacyjny to prawne rusztowanie instytucji kultury. Jego stworzenie powinno być dla dyrektora wyzwaniem, które się potem opłaci, ponieważ regulamin organizacyjny skrojony na miarę potrzeb konkretnej instytucji pomoże dyrektorowi w jej zarządzaniu, a właściwe ujęcie poszczególnych działów i stanowisk pracy to gwarancja dobrej współpracy między pracownikami oraz sprawnego zarządzania całą instytucją dla dyrektora.

Choć nie wszystkie instytucje mają obowiązek tworzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, jednak z wielu powodów warto opracować te akty prawa wewnątrzzakładowego. Największą korzyścią jest fakt, że dzięki temu w jednym miejscu zebrane są wszystkie zasady organizacji i porządku w pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków pracodawcy i pracowników — w przypadku regulaminu pracy — oraz wszystkie informacje dotyczące wynagradzania pracowników — w przypadku regulaminu wynagradzania. Stworzenie tych dokumentów wymaga nie tylko znajomości Kodeksu pracy, ustawy o działalności kulturalnej oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, ale także rozumienia funkcjonowania danej instytucji kultury oraz finansowych możliwości wynagradzania jej pracowników.

Aby ułatwić Państwu usystematyzowanie wiedzy o zasadach wynagradzania pracowników w instytucjach kultury oraz zapoznać z zaletami posiadania regulaminów pracy i wynagradzania, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Miejsce: Central Tower, al. Jerozolimskie 81, Warszawa
 • Data: 27 stycznia 2020 r.
 • Czas trwania: od 09:30 do ok. 14:30

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników i czasu pracy w instytucjach kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy o prawidłowym formułowaniu treści statutu oraz regulaminów: organizacyjnego, pracy i wynagradzania, przy zastosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Kodeksu pracy i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Na szkoleniu poruszymy następujące zagadnienia:

 • Statut jako akt prawa miejscowego stanowiący podstawę funkcjonowania instytucji kultury.
 • Regulamin pracy.
 • Regulamin wynagradzania.
 • Kodeks etyki pracowników i regulamin naboru na wolne stanowisko pracy.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 1. 5 godzin szkoleniowych ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 2. materiały szkoleniowe,
 3. certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 4. przerwę kawową (kawa/herbata/kruche ciasteczka) i obiad.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 449 zł zapłacą Państwo 429 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Materiały do pobrania