Drodzy Czytelnicy,

Statut instytucji kultury to podstawa jej funkcjonowania. Chociaż statut to akt prawa miejscowego nadawany instytucji kultury przez organizatora, dobrze jest wiedzieć, czy jego postanowienia są zgodne z prawem, korzystne dla instytucji, a także w jakich sytuacjach zwracać się do organizatora o zmianę statutu. Statut może zawierać regulacje tylko ściśle określone przepisami, błędem jest wprowadzanie do niego zapisów właściwych dla regulaminu organizacyjnego albo regulaminu pracy.

Z kolei regulamin organizacyjny to prawne rusztowanie instytucji kultury. Jego stworzenie powinno być dla dyrektora wyzwaniem, które się potem opłaci, ponieważ regulamin organizacyjny skrojony na miarę potrzeb konkretnej instytucji pomoże dyrektorowi w jej zarządzaniu, a właściwe ujęcie poszczególnych działów i stanowisk pracy to gwarancja dobrej współpracy między pracownikami oraz sprawnego zarządzania całą instytucją dla dyrektora. Każdy nowy dyrektor może zweryfikować zastany regulamin organizacyjny i zmienić go według własnej wizji pracy i funkcjonowania instytucji kultury.

Choć nie wszystkie instytucje mają obowiązek tworzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, jednak z wielu powodów warto opracować te akty prawa wewnątrzzakładowego. Największą korzyścią jest fakt, że dzięki temu w jednym miejscu zebrane są wszystkie zasady organizacji i porządku w pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków pracodawcy i pracowników — w przypadku regulaminu pracy — oraz wszystkie informacje dotyczące wynagradzania pracowników — w przypadku regulaminu wynagradzania. Stworzenie tych dokumentów wymaga nie tylko znajomości Kodeksu pracy, ustawy o działalności kulturalnej oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, ale także rozumienia funkcjonowania danej instytucji kultury oraz finansowych możliwości wynagradzania jej pracowników.

Aby ułatwić Państwu prawidłowe sporządzanie tych wewnątrzzakładowych aktów prawnych Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Plan finansowy w instytucji kultury — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 2 lutego 2022 r.
 • Czas trwania: 10:00 do 14:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników i prawa pracy w instytucjach kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy o prawidłowym formułowaniu treści statutu oraz regulaminów: organizacyjnego, pracy i wynagradzania, przy zastosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Kodeksu pracy i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Jakie są obligatoryjne elementy statutu?
 • Czego statut nie powinien zawierać?
 • Czy dyrektor instytucji ma realny wpływ na treść zmian w statucie?
 • Minimum prawne i ważne dodatki, czyli treść regulaminu organizacyjnego oraz jak go stworzyć?
 • Czy organizator lub związki zawodowe mogą zablokować zmiany do regulaminu organizacyjnego?
 • Zasady wprowadzania w życie i dokonywania zmian w regulaminie organizacyjnym.
 • Stawki wynagrodzeń i tabele zaszeregowania — czy są konieczne?
 • Czy organizator może mieć wpływ na treść regulaminu wynagradzania?
 • Rola związków zawodowych przy tworzeniu regulaminu wynagradzania
 • Zmiany regulaminu a wypowiedzenia zmieniające warunki płacy.
 • Dlaczego warto opracować regulamin pracy także w instytucjach, w których nie jest obowiązkowy?
 • Co regulamin pracy musi zawierać obowiązkowo a co warto dodać?
 • Przestój i praca zdalna — nowe problemy w regulaminie pracy.
 • Czy należy w regulaminie pracy powielać przepisy z Kodeku pracy?
 • Jak poradzić sobie z najtrudniejszą częścią, czyli jak stworzyć rozdział o czasie pracy i okresach rozliczeniowych?
 • Jak prowadzić rozmowy z organizacjami związkowymi o treści regulaminu pracy?
 • Jakie są zasady wprowadzania w życie i dokonywania zmian w regulaminie pracy?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 4 godziny szkoleniowe ze specjalistką prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na warsztatach — przesłane drogą mailową,
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 429 zł zapłacą Państwo 379 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania