Drodzy Czytelnicy,

Od 15 lutego br. obowiązuje Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, znanej szeroko opinii publicznej jako tzw. ustawa Kamilka.

Ustawa ta wprowadziła zmiany m.in. do Ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (dalej: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami seksualnymi), łącznie ze zmianą jej nazwy na: o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Na jej podstawie wszystkie podmioty pracujące z dziećmi mają obowiązek szczególnej dbałości o ich bezpieczeństwo, w tym także poprzez zatrudnienie odpowiedniego dla małoletnich personelu. Dotyczy to także instytucji kultury.

Ponadto do 15 sierpnia br. instytucje, które pracują z dziećmi, mają obowiązek wprowadzania procedur ochrony małoletnich przez krzywdzeniem. Należy to rozumieć nie tylko jako obowiązek podjęcia działań zapobiegawczych, ale także interwencyjnych.

Standardy ochrony małoletnich wprowadzono w celu wzmocnienia ochrony i podniesienia poziomu ich wiedzy na temat swoich praw oraz ochrony przed ewentualnym skrzywdzeniem.

Aby przybliżyć nowe przepisy i wynikające z nich obowiązki dla instytucji kultury Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało szkolenie pt. Szczególne środki ochrony małoletnich w instytucjach kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania szkolenia

 • Data: 17 czerwca 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny, zatrudniony w dużym podmiocie sektora finansów publicznych;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury;
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie nowych obowiązków instytucji kultury związanych z ochroną małoletnich oraz pomoc w sformułowaniu standardów ochrony małoletnich dostosowanych do specyfiki danej instytucji kultury.

Program szkolenia

 1. Co to są szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i szczególne środki ochrony małoletnich?
 2. Prawo instytucji kultury do uzyskania informacji z Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.
  1. zakres i cel takiej informacji,
  2. sposób uzyskania informacji z rejestru.
 3. Nowe obowiązki:
  1. instytucji kultury jako podmiotu prowadzącego działalność w zakresie działalności związanej z wypoczynkiem lub realizacją zainteresowań przez małoletnich lub opieką nad nimi;
  2. osób przez nią zatrudnionych.
 4. Standardy ochrony małoletnich:
  1. co to są standardy ochrony małoletnich?
  2. w jakim zakresie dotyczą instytucji kultury?
  3. kto jest ich adresatem?
  4. kiedy instytucja powinna je wdrożyć?
  5. co powinny zawierać? — omówienie treści standardów ze wskazaniem przykładów, w tym:
   • kodeks bezpiecznych relacji personel–dziecko;
   • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
   • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny ze specjalistką prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu dostępne w czasie szkolenia na czacie oraz wysyłane mailem po zakończeniu szkolenia,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 469 zł zapłacą Państwo 399 zł netto za uczestnika szkolenia.

Zgłoszenia, informacje o wolnych miejscach, płatnościach, fakturach i pozostałe kwestie organizacyjne — prosimy o kontakt pod numerem 505 464 102. Więcej informacji merytorycznych o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 505 464 103.

Biorące w szkoleniu udział instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Aby z niego skorzystać, wystarczy wypełnić zawarte w formularzu zgłoszenia na szkolenie oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Formularz należy przesłać na adres mailowy Wydawnictwa szkolenia@wpdp.pl. Będziemy ogromnie wdzięczni za wpisanie w treści maila ze zgłoszeniem terminu lub tytułu (może być skrócony) szkolenia. Zgodnie z naszym regulaminem za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu szkolenia.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu i głośnikami (lub ewentualnie zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego).
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Wykorzystywana jest tylko platforma Clickmeeting.
 4. WAŻNE! Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Zdarza się, że zaproszenie wpadnie do folderu SPAM w programie pocztowym, a w przypadku skrzynek mailowych w popularnych serwisach takich jak np. WP.pl, Tlen.pl, czy Interia.pl może wpaść do zakładki typu „Powiadomienia” czy „Wiadomości”.
 5. Email jest wysyłany z adresu Wydawnictwo Prawo dla Praktyków i ma tytuł „Zaproszenie na wydarzenie + nazwa szkolenia i data”. Po otwarciu maila na zielono wyświetla się przycisk „Dołącz”. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (może to być imię uczestnika lub nazwa instytucji kultury, którą reprezentuje) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest opcja potwierdzenia otrzymania zaproszenia (zalecamy, aby kliknąć w przycisk „Akceptuj”, będzie to dla nas informacja, że otrzymali Państwo emaila) oraz opcja sprawdzenia połączenia internetowego, a także wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 6. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania