Drodzy Czytelnicy,

Od 17 grudnia 2021 r. obowiązują w Polsce przepisy unijnej dyrektywy chroniącej sygnalistów, czyli osoby zgłaszające lub ujawniające publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą. Chodzi o dyrektywę 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: dyrektywa). Dla pracodawców, w tym instytucji kultury, oznacza to konieczność przygotowania i wdrożenia procedur zgłaszania naruszeń, które pozwolą zapewnić sygnalistom anonimowość i ochronę przed czynami odwetowymi.

Przy czym, zgodnie z dyrektywą, do 17 grudnia 2021 r. państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Jednak w Polsce prace nad ustawą wdrażającą dyrektywę jeszcze trwają.

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa został opublikowany 18 października 2021 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji i jest obecnie w fazie opiniowania (po konsultacjach społecznych). Już wiadomo, że polskie przepisy dotyczące ochrony sygnalistów wejdą po terminie wyznaczonym na wdrożenie ustawy wskazanym w dyrektywie. Zgodnie z treścią projektu, ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji jej w Dzienniku Ustaw.

Brak uchwalenia polskich przepisów powoduje, że pracodawcy powinni sami wdrożyć własne rozwiązania na podstawie dyrektywę. Dlatego pracodawcy już teraz powinni zapoznać się z projektowanymi rozwiązaniami oraz treścią dyrektywy. Na ich podstawie mogą przygotować rozwiązania dające już obecnie szansę na zgłaszanie naruszeń prawa. Jednak będą one wymagać modyfikacji po ostatecznym uchwaleniu polskiej ustawy o sygnalistach.

Aby ułatwić instytucjom kultury zapoznanie się z nowymi przepisami i wdrożenie odpowiednich procedur, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Wdrożenie ochrony sygnalistów w instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 24 stycznia 2022 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • autorka publikacji Czas pracy w instytucjach kultury;
 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, prawa pracy w instytucjach kultury oraz prawa instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia online jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z wdrożeniem procedur ochrony sygnalistów pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Najważniejsze założenia i cel ochrony sygnalistów.
 • Kto jest sygnalistą w instytucji kultury?
 • Omówienie najważniejszych pojęć z zakresu ochrony sygnalistów.
 • Jakie obowiązki ma instytucja kultury w związku w wymogami dyrektywy.
 • Na czym polega ujawnienie publiczne i jakie są jego skutki?
 • Czy organizator może tworzyć kanały do kontaktów dla sygnalistów z instytucji kultury?
 • RODO a ochrona sygnalistów, czyli jak zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych sygnalistów?
 • Jakie obowiązki informacyjne ma instytucja kultury w stosunku do swoich pracowników w związku z prawem do zgłaszania naruszeń prawa Unii?
 • Na czym polega zakaz działań odwetowych?
 • Jakie sankcje grożą za brak kompleksowego wdrożenia przepisów o ochronie sygnalistów?
 • Omówienie przykładowych dokumentów, które powinny powstać w instytucji kultury w związku z ochroną sygnalistów, w tym rejestr zgłoszeń.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistą prawa podatkowego dla instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na warsztatach,
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 379 zł zapłacą Państwo 329 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania