Drodzy Czytelnicy,

Dyrektor każdej instytucji kultury jako jednostki finansów publicznych ma obowiązek stałego prowadzenia w niej kontroli zarządczej. Samo pojęcie kontroli zarządczej bardzo często pozostaje niezrozumiałe dla dyrektorów instytucji kultury, ale także dla organizatorów, którzy roszczą sobie prawo do sprawdzania funkcjonowania kontroli zarządczej w instytucjach kultury. Niewielu dyrektorów instytucji kultury zdaje sobie sprawę z tego, że sprawnie i rzetelnie poprowadzona kontrola zarządcza to ich spokój, że nie zostaną odwołani za naruszenie prawa.

Wszystko o kontroli zarządczej w instytucji kultury wyjaśni podczas szkolenia nasza ekspertka, Anna Gotkowska, radca prawny.

Nasza specjalistka omówi, czym jest sedno kontroli zarządczej, zastanowi się wspólnie z uczestnikami, jak rozpocząć jej funkcjonowanie w instytucji kultury i jak rozwijać ją w kolejnych latach. Wytłumaczy także, dlaczego kontrola zarządcza należy wyłącznie do zadań dyrektora instytucji kultury i żaden podmiot zewnętrzny, za wyjątkiem Ministra Finansów, nie jest uprawniony do prowadzenia audytów wewnętrznych w instytucji kultury.

Aby ułatwić Państwu zrozumienie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w instytucji kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało szkolenie pt. Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania szkolenie

 • Data: 26 czerwca 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny, zatrudniona w dużym podmiocie sektora finansów publicznych;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekonanie dyrektorów instytucji kultury, że kontrola zarządcza jest instrumentem, który sprzyja zarządzaniu instytucją kultury, zapobiega naruszeniom prawa, a dodatkowo nie jest trudna w stosowaniu.

Program szkolenia

 1. Nadzór a kontrola — ważna różnica.
 2. Kto i co może kontrolować z ramienia organizatora w instytucji kultury:
  • rola komisji rewizyjnej,
  • prawo radnych do zasięgania informacji o działalności instytucji kultury,
  • wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub województwa, minister, skarbnik, sekretarz i inni pracownicy urzędu a ich uprawnienia w stosunku do instytucji kultury i dyrektora.
 3. Co podlega kontroli przez organizatora?
 4. Jakie dokumenty należy przekazać do kontroli?
 5. Wnioski i zalecenia pokontrolne — na co należy zwrócić uwagę?
 6. Czy organizator jest uprawniony do kontroli zarządczej w instytucji kultury?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny ze specjalistką prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 469 zł zapłacą Państwo 399 zł netto za uczestnika szkolenia.

Zgłoszenia, informacje o wolnych miejscach, płatnościach, fakturach i pozostałe kwestie organizacyjne — prosimy o kontakt pod numerem 505 464 102. Więcej informacji merytorycznych o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 505 464 103.

Biorące w szkoleniu udział instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Aby z niego skorzystać, wystarczy wypełnić zawarte w formularzu zgłoszenia na szkolenie oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Formularz należy przesłać na adres mailowy Wydawnictwa szkolenia@wpdp.pl. Będziemy ogromnie wdzięczni za wpisanie w treści maila ze zgłoszeniem terminu lub tytułu (może być skrócony) szkolenia. Zgodnie z naszym regulaminem za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu szkolenia.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu i głośnikami (lub ewentualnie zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego).
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Wykorzystywana jest tylko platforma Clickmeeting.
 4. WAŻNE! Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Zdarza się, że zaproszenie wpadnie do folderu SPAM w programie pocztowym, a w przypadku skrzynek mailowych w popularnych serwisach takich jak np. WP.pl, Tlen.pl, czy Interia.pl może wpaść do zakładki typu „Powiadomienia” czy „Wiadomości”.
 5. Email jest wysyłany z adresu Wydawnictwo Prawo dla Praktyków i ma tytuł „Zaproszenie na wydarzenie + nazwa szkolenia i data”. Po otwarciu maila na zielono wyświetla się przycisk „Dołącz”. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (może to być imię uczestnika lub nazwa instytucji kultury, którą reprezentuje) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest opcja potwierdzenia otrzymania zaproszenia (zalecamy, aby kliknąć w przycisk „Akceptuj”, będzie to dla nas informacja, że otrzymali Państwo emaila) oraz opcja sprawdzenia połączenia internetowego, a także wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 6. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania