Drodzy Czytelnicy,

Do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego w instytucji kultury, podobnie jak w innych jednostkach niezbędne jest ustalenie sald końcowych aktywów i pasywów, porównanie sald z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzenie niezbędnych korekt, sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawień obrotów i sald kont analitycznych oraz dokonanie uzgodnień.

W zasadzie prace dotyczące sprawozdania finansowego można podzielić na 3 etapy:

 1. prace przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego,
 2. sporządzenie sprawozdania finansowego,
 3. prace kończące rok obrotowy.

Aby pomóc Państwu te prace dobrze zaplanować i sprawnie przeprowadzić, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Zamknięcie roku w instytucji kultury — jak bezstresowo i zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.?. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 15 stycznia 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 11:30

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Ewa Ostapowicz:

 • ekonomistka, od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością;
 • absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • specjalistka w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • autorka licznych porad z finansów i rachunkowości instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury oraz publikacji książkowych Wydawnictwa Prawo dla Praktyków.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie porad, jak zamknąć księgi rachunkowe instytucji kultury za 2023 rok w z uwzględnieniem specyfiki działania tych jednostek sektora finansów publicznych, aktualnych przepisów oraz najczęściej występujących problemów.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Na które pozycje należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz ustalenia prawidłowego wyniku finansowego instytucji kultury?
 • Jak długo należy przetrzymywać sprawozdania finansowe, co zrobić z błędami z lat ubiegłych?
 • Jaka jest odpowiedzialność kierownika instytucji kultury za nieprawidłowości związane ze sprawozdaniem finansowym?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 2,5 godziny szkoleniowej ze specjalistką w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu — przesłane drogą mailową,
 • certyfikat dla każdego uczestnika — przesyłany drogą mailową.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 329 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie.

Materiały do pobrania