Szanowni Państwo!

Ustawa z 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., wprowadza szereg nowych rozwiązań prawnych, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych — począwszy od samego planowania postępowania, przez prowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego, aż do realizacji umowy oraz jej ewaluacji.

W instytucjach kultury najczęściej jednak stosuje się tzw. zamówienia podprogowe, czyli te nieprzekraczające wartości 130 000 zł. Jak zgodnie z przepisami przeprowadzać te przetargi? Czy konieczne jest wprowadzanie regulaminu takich zakupów? Co w nim napisać, aby pomagał, a nie utrudniał pracę, jeśli instytucja zdecyduje się na jego wprowadzenie?

Wszystkie wątpliwości rozwieje nasz ekspert, Arkadiusz Szyszkowski, wybitny specjalista w zakresie zamówień publicznych, który omówi też regulamin takich zamówień (wzór regulaminu poniżej 130 000 zł znajdzie się w materiałach ze szkolenia).

Z kolei wejście w życie zapomnianego już przez wiele osób rejestru umów powyżej 500 zł zostało po raz kolejny przesunięte — na 1 stycznia 2026 r. Chodzi o art. 34a ustawy o finansach publicznych. Został on dodany do ustawy o finansach publicznych przez art. 6 pkt 2 Ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054 ze zm.). Przepisy te pierwotnie miały wejść w życie 1 lipca 2022 r., następnie od 1 stycznia 2023 r. i 1 stycznia 2024 r. Próbowano je kilkakrotnie zmienić, nadal nie usuwając najważniejszych wątpliwości dotyczących rejestru.

Aby ułatwić Państwu udzielanie zamówień tzw. podprogowych w instytucjach kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Zamówienia podprogowe (do 130 000 zł) w instytucjach kultury. Regulamin zamówień podprogowych, waloryzacja umów, szacowanie, dokumentowanie, planowanie, odpowiedzialność pracowników zamawiającego. Z uwzględnieniem rejestru umów od 1 stycznia 2026 r.. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 2 lutego 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:15

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Arkadiusz Szyszkowski:

 • prawnik, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego UZP, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ;
 • absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w KSAP oraz Zarządzania Zakupami w Akademii Leona Koźmińskiego;
 • wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Politechnice Warszawskiej;
 • doświadczony szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • praktyk zamówień publicznych — obecnie wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej;
 • współautor i redaktor merytoryczny publikacji „Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta”, współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych;
 • autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w wielu czasopismach fachowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów dotyczących udzielania zamówień podprogowych (do 130 000 zł) przez instytucje kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Czy pzp stosuje się do zamówień na usługi kulturalne i jaki jest zakres zwolnienia?
 • Jak prawidłowo dokumentować zamówienia poniżej 130 000 zł? Czy zawsze trzeba zawierać umowę na piśmie?
 • Czy biblioteki mogą dokonywać zakupu nowości i pozostałych książek z wolnej ręki?
 • Na co zwrócić uwagę, opracowując regulamin zamówień o wartości do 130 000 zł w małej instytucji kultury?
 • Jak sporządzać sprawozdanie z zamówień publicznych? Czy ujmować w nim zakupy poniżej 130 000 zł?
 • Co dalej z rejestrem umów o wartości powyżej 500 zł?

Szczegółowy program szkolenia: Zamówienia podprogowe 2023 dla instytucji kultury

1. Zamówienia poniżej 130 000 zł

 • Podstawy prawne
 • Wątpliwości interpretacyjne w kontekście kontrolnym
 • Szacowanie wartości zamówień
 • Planowanie zamówień podprogowych
 • Badanie rynku/zapytanie ofertowe
 • Kryteria i warunki
 • Zamówienia a plan zamówień
 • Zamówienia a elektronizacja zamówień
 • Zamówienia a dyscyplina finansów publicznych

2. Regulamin udzielania zamówień podprogowych (wzór)

 • Czy regulamin jest obowiązkowy
 • Co regulamin mieć powinien
 • Progi wewnętrzne
 • Tryby

3. Umowa w zamówieniach podprogowych

 • Forma (pisemna, dokumentowa, elektroniczna)
 • Treść — co powinno być w umowie
 • Aneksowanie umowy — na co zwracać uwagę (waloryzacja)

4. Dokumentowanie postępowań podprogowych

5. Sprawozdanie z udzielonych zamówień podprogowych

6. Obowiązkowy publiczny rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2026 r.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 195 minut szkoleniowych ze specjalistą prawa zamówień publicznych,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • NOWOŚĆ: możliwość zadania 3 dodatkowych pytań z tematyki szkolenia w ciągu 2 miesięcy od jego daty (czas przygotowania odpowiedzi do 7 dni),
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu (także wzory zaprezentowanych na szkoleniu dokumentów), wysyłane mailem
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 499 zł zapłacą Państwo 429 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na szkolenie treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania