Szanowni Państwo!

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa Ustawa z 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Wprowadza ona szereg zmian oraz nowych rozwiązań prawnych, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych — począwszy od samego planowania postępowania, przez prowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego, aż do realizacji umowy oraz jej ewaluacji. Nowe przepisy oznaczają rewolucję w zamówieniach publicznych udzielanych przez instytucje kultury i już budzą wiele kontrowersji.

Aby rozwiać Państwa wątpliwości związane z udzielaniem zamówień publicznych w instytucjach kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Zamówienia publiczne w instytucjach kultury. Tryb podstawowy i zamówienia podprogowe. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 06 marca 2021 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 14:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Arkadiusz Szyszkowski:

 • prawnik, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego UZP, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ;
 • absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w KSAP oraz Zarządzania Zakupami w Akademii Leona Koźmińskiego;
 • wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Politechnice Warszawskiej;
 • doświadczony szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • praktyk zamówień publicznych — obecnie wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej;
 • współautor i redaktor merytoryczny publikacji „Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta”, współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych;
 • autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w wielu czasopismach fachowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych przez instytucje kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • Czy nowe pzp stosuje się do zamówień na usługi kulturalne i jaki jest zakres zwolnienia?
 • Czy biblioteki mogą dokonywać zakupu nowości i pozostałych książek z wolnej ręki?
 • Na co zwrócić uwagę, opracowując regulamin zamówień publicznych w małej instytucji kultury?
 • Jak od 1 stycznia 2021 r. powinien brzmieć opis na pieczątce dla zamówień o wartości poniżej 130 000 zł?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 5 godzin szkoleniowych ze specjalistą prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu (także wzory zaprezentowanych na szkoleniu dokumentów),
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 349 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania