Drodzy Czytelnicy,

Zgodnie z art. 13 Kodeksu pracy pracownik ma prawo do godziwego wynagradzania. Co jednak zrobić, kiedy w instytucjach kultury tym godziwym wynagrodzeniem często jest minimalne wynagrodzenie za pracę? Jak ustalić wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników i innych składników wynagrodzenia, gdy z jednej strony organizator ogranicza dotację podmiotową lub wprost wskazuje, ile pieniędzy dyrektor instytucji kultury powinien przeznaczyć na wynagrodzenia, a z drugiej strony w związku z szalejącą inflacją pracownicy domagają się podwyżek?

Czy organizator ma prawo ingerować w strukturę wynagrodzeń obowiązującą w instytucji kultury, czy jest to wyłączna domena dyrektora i ma on w tej kwestii pełną autonomię? A jeśli tak, to czy ograniczenia wysokości i rodzajów dodatków do wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa mogą być zmienione na korzyść pracowników?

Na te wszystkie pytania postara się odpowiedzieć w trakcie szkolenia nasza ekspertka prawa pracy i prawa instytucji kultury, Anna Gotkowska.

Porozmawiamy także o trudnościach, jakie sprawia ustalanie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia pracowników oraz zasady, na jakich można przyznawać niektóre dodatki (zwłaszcza specjalny czy funkcyjny) oraz to, czy należą się one pracownikom za okres nieobecności w pracy.

Nieustannie problemy budzą przepisy dotyczące wynagrodzeń osób zarządzających instytucją kultury, czyli dyrektora, jego zastępcy oraz głównego księgowego. W szczególności ważna jest relacja tzw. ustawy kominowej do zasad wynagradzania określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Chociaż małe instytucji kultury nie mają obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, to jego utworzenie jest zwykle dla nich korzystne. Podamy kilka zalet posiadania regulaminu wynagradzania oraz najważniejsze zapisy. Omówimy także jak regulamin wynagradzania wpisuje się w obowiązki dyrektora instytucji kultury wynikające z kontroli zarządczej.

Aby ułatwić Państwu usystematyzowanie wiedzy o zasadach wynagradzania pracowników instytucji kultury w czasie inflacji oraz zapoznać z zaletami posiadania regulaminów pracy i wynagradzania, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało specjalistyczne szkolenie online pt. Zasady wynagradzania pracowników oraz regulamin wynagradzania w instytucjach kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 24 lipca 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 13:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny, zatrudniona na tym stanowisku w jednostce sektora finansów publicznych;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników i prawa pracy w instytucjach kultury;
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej, Kodeksu pracy oraz ustawy kominowej w zakresie wynagradzania pracowników instytucji kultury — także w czasie inflacji — i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia z czterech bloków tematycznych:

 • Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury
 • Wynagrodzenia pracowników zarządzających instytucją kultury
 • Omówienie aktualnych problemów z ustaleniem wysokości wynagrodzenia
 • Regulamin wynagradzania jako źródło informacji o składnikach wynagrodzenia w instytucji kultury

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 4 godziny szkoleniowe ze specjalistką prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 569 zł zapłacą Państwo 499 zł netto za uczestnika szkolenia.

Zgłoszenia, informacje o wolnych miejscach, płatnościach, fakturach i pozostałe kwestie organizacyjne — prosimy o kontakt pod numerem 505 464 102. Więcej informacji merytorycznych o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 505 464 103.

Biorące w szkoleniu udział instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Aby z niego skorzystać, wystarczy wypełnić zawarte w formularzu zgłoszenia na szkolenie oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Formularz należy przesłać na adres mailowy Wydawnictwa szkolenia@wpdp.pl. Będziemy ogromnie wdzięczni za wpisanie w treści maila ze zgłoszeniem terminu lub tytułu (może być skrócony) szkolenia. Zgodnie z naszym regulaminem za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu szkolenia.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu i głośnikami (lub ewentualnie zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego).
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Wykorzystywana jest tylko platforma Clickmeeting.
 4. WAŻNE! Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Zdarza się, że zaproszenie wpadnie do folderu SPAM w programie pocztowym, a w przypadku skrzynek mailowych w popularnych serwisach takich jak np. WP.pl, Tlen.pl, czy Interia.pl może wpaść do zakładki typu „Powiadomienia” czy „Wiadomości”.
 5. Email jest wysyłany z adresu Wydawnictwo Prawo dla Praktyków i ma tytuł „Zaproszenie na wydarzenie + nazwa szkolenia i data”. Po otwarciu maila na zielono wyświetla się przycisk „Dołącz”. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (może to być imię uczestnika lub nazwa instytucji kultury, którą reprezentuje) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest opcja potwierdzenia otrzymania zaproszenia (zalecamy, aby kliknąć w przycisk „Akceptuj”, będzie to dla nas informacja, że otrzymali Państwo emaila) oraz opcja sprawdzenia połączenia internetowego, a także wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 6. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania