Szanowni Państwo!

Chociaż ostatnie spore zmiany w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury obowiązują już kilka lat, to nadal ich stosowanie budzi wiele wątpliwości.

W szczególności trudności sprawia ustalanie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia pracowników oraz zasady, na jakich można przyznawać niektóre dodatki (zwłaszcza specjalny czy funkcyjny) oraz czy należą się one pracownikom za okres nieobecności w pracy.

Nieustannie problemy budzą przepisy dotyczące wynagrodzeń osób zarządzających instytucją kultury, czyli dyrektora, jego zastępcy oraz głównego księgowego. W szczególności ważna jest relacja tzw. ustawy kominowej do zasad wynagradzania określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Choć przepisy Kodeksu pracy, które zmieniły zasady dotyczące obowiązku wprowadzenia regulaminów: wynagradzania i pracy w instytucjach kultury zmieniły się od 2017 r., to nadal w wielu instytucjach kultury trwają rozważania, czy warto te akty prawa wewnątrzzakładowego wprowadzić. W szczególności wątpliwości dotyczą tych instytucji, które zatrudniają między 20 a 50 pracowników. Czy naprawdę warto rezygnować z regulaminów? Podamy kilka zalet ich posiadania oraz najważniejsze zapisy.

Aby ułatwić Państwu usystematyzowanie wiedzy o zasadach wynagradzania pracowników w instytucjach kultury oraz zapoznać z zaletami posiadania regulaminów pracy i wynagradzania, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Miejsce: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Św. Filipa 7, Kraków
 • Data: 27 maja 2019 r.
 • Czas trwania: od 10:00 do ok. 15:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników i czasu pracy w instytucjach kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej, Kodeksu pracy oraz ustawy kominowej w zakresie wynagradzania pracowników instytucji kultury i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Na szkoleniu poruszymy następujące zagadnienia:

 • Prawo do wynagrodzenia, w tym: zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego, składniki wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia, odprawy, nagrody, premie i inne właściwe instytucjom kultury dodatkowe składniki wynagrodzenia.
 • Wynagrodzenia pracowników zarządzających instytucją kultury, z uwzględnieniem tzw. ustawy kominowej.
 • Omówienie problemów występujących z ustaleniem i wypłacaniem wynagrodzenia za czas urlopu oraz przyznawaniem dodatków za czas nieobecności pracownika w pracy.
 • Regulamin wynagradzania jako źródło informacji o składnikach wynagrodzenia w instytucji kultury.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 1. 5 godzin szkoleniowych ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 2. materiały szkoleniowe,
 3. certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 4. przerwę kawową (kawa/herbata/kruche ciasteczka) i obiad.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 449 zł zapłacą Państwo 419 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Materiały do pobrania