Drodzy Czytelnicy,

Chociaż ostatnie spore zmiany w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury obowiązują już ładnych kilka lat, to nadal ich stosowanie budzi wiele wątpliwości.

W szczególności trudności sprawia ustalanie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia pracowników oraz zasady, na jakich można przyznawać niektóre dodatki (zwłaszcza specjalny czy funkcyjny) oraz czy należą się one pracownikom za okres nieobecności w pracy. W dobie pandemii COVID-19 problemem jest natomiast wypłacanie wynagrodzenia postojowego i określanie jego składników, praca zdalna, czy praca pracowników podczas kwarantanny albo izolacji.

Nieustannie problemy budzą przepisy dotyczące wynagrodzeń osób zarządzających instytucją kultury, czyli dyrektora, jego zastępcy oraz głównego księgowego. W szczególności ważna jest relacja tzw. ustawy kominowej do zasad wynagradzania określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Choć przepisy Kodeksu pracy, które zmieniły zasady dotyczące obowiązku wprowadzenia regulaminu wynagradzania w instytucjach kultury zmieniły się w 2017 r., to nadal w wielu instytucjach kultury trwają rozważania, czy warto ten akt prawa wewnątrzzakładowego wprowadzić. W szczególności wątpliwości dotyczą tych instytucji, które zatrudniają między 20 a 50 pracowników. Czy naprawdę warto rezygnować z takiego regulaminu? Podamy kilka zalet posiadania go oraz najważniejsze zapisy.

Aby ułatwić Państwu usystematyzowanie wiedzy o zasadach wynagradzania pracowników w instytucji kultury, także w czasie pandemii, oraz zapoznać z zaletami posiadania regulaminów pracy i wynagradzania, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Zasady wynagradzania pracowników (także w pandemii) oraz regulamin wynagradzania w instytucjach kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 14 października 2021 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 13:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • autorka publikacji Czas pracy w instytucjach kultury;
 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. czasu pracy w instytucjach kultury i prawa instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej, Kodeksu pracy oraz ustawy kominowej w zakresie wynagradzania pracowników instytucji kultury (także w czasie pandemii) i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 1. Jak uniknąć posądzenia o niegospodarność środkami publicznymi lub nierównego traktowania w zatrudnieniu — umówienie na podstawie aktualnego orzecznictwa.
 2. Jakie są składniki wynagrodzenia — stałe i zmienne, obligatoryjne i fakultatywne.
 3. Jakie są dodatki do wynagrodzenia (ze szczególnym uwzględnieniem dodatku specjalnego).
 4. Jakie są nagrody, premie i inne właściwe instytucjom kultury dodatkowe składniki wynagrodzenia — możliwości ich przyznawania, różnice w pojęciach.
 5. Nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego.
 6. Jakie są najważniejsze obowiązki wynikające z tzw. ustawy kominowej.
 7. Jak wygląda relacja ustawy kominowej do przepisów ustawy o działalności kulturalnej w zakresie wynagrodzenia dyrektorów i głównych księgowych.
 8. Jak wygląda zamknięty katalog składników wynagradzania dyrektorów i głównych księgowych.
 9. COVID‒19 — wynagrodzenie pracowników w czasie postoju, podczas pracy zdanej, a także w sytuacji, gdy pracownik pracuje w czasie kwarantanny albo izolacji.
 10. Problemy występujące z ustaleniem i wypłacaniem wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
 11. Problemy występujące z przyznawaniem dodatków za czas nieobecności pracownika w pracy, w tym z powodu choroby, urlopów rodzicielskich i innych dłuższych nieobecności.
 12. Kiedy instytucja musi a kiedy może mieć regulamin wynagradzania?
 13. Dlaczego warto opracować regulamin wynagradzania nawet w małej instytucji kultury?
 14. Plusy i minusy posiadania regulaminu wynagradzania.
 15. Podstawowa treść regulaminu wynagradzania — sposób tworzenia regulaminu i jego zmian, a następnie skuteczne wprowadzanie ich w życie.
 16. Tabele zaszeregowania i stawki wynagrodzenia zasadniczego — jak je tworzyć i czy warto je mieć?
 17. Co warto dodać do regulaminu wynagradzania i jak to prawidłowo zapisać w tym dokumencie?
 18. Relacja regulaminu wynagradzania do regulaminu pracy; dlaczego warto posiadać także regulamin pracy?
 19. Co trzeba zmienić w regulaminie wynagradzania w związku z zawarciem umów o zarządzanie PPK?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 4 godziny szkoleniowe ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na warsztatach,
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 349 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania