Drodzy Czytelnicy,

Zgodnie z art. 13 Kodeksu pracy pracownik ma prawo do godziwego wynagradzania. Co jednak zrobić, kiedy w instytucjach kultury tym godziwym wynagrodzeniem często jest minimalne wynagrodzenie za pracę? Jak ustalić wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników i innych składników wynagrodzenia, gdy z jednej strony organizator ogranicza dotację podmiotową lub wprost wskazuje, ile pieniędzy dyrektor instytucji kultury powinien przeznaczyć na wynagrodzenia, a z drugiej strony w związku z szalejącą inflacją pracownicy domagają się podwyżek?

Czy organizator ma prawo ingerować w strukturę wynagrodzeń obowiązującą w instytucji kultury, czy jest to wyłączna domena dyrektora i ma on w tej kwestii pełną autonomię? A jeśli tak, to czy ograniczenia wysokości i rodzajów dodatków do wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa mogą być zmienione na korzyść pracowników?

Na te wszystkie pytania postara się odpowiedzieć w trakcie szkolenia nasza ekspertka prawa pracy i prawa instytucji kultury, Anna Gotkowska.

Porozmawiamy także o trudnościach, jakie sprawia ustalanie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia pracowników oraz zasady, na jakich można przyznawać niektóre dodatki (zwłaszcza specjalny czy funkcyjny) oraz to, czy należą się one pracownikom za okres nieobecności w pracy.

Nieustannie problemy budzą przepisy dotyczące wynagrodzeń osób zarządzających instytucją kultury, czyli dyrektora, jego zastępcy oraz głównego księgowego. W szczególności ważna jest relacja tzw. ustawy kominowej do zasad wynagradzania określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Chociaż małe instytucji kultury nie mają obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, to jego utworzenie jest zwykle dla nich korzystne. Podamy kilka zalet posiadania regulaminu wynagradzania oraz najważniejsze zapisy. Omówimy także jak regulamin wynagradzania wpisuje się w obowiązki dyrektora instytucji kultury wynikające z kontroli zarządczej.

Aby ułatwić Państwu usystematyzowanie wiedzy o zasadach wynagradzania pracowników instytucji kultury w czasie inflacji oraz zapoznać z zaletami posiadania regulaminów pracy i wynagradzania, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało specjalistyczne szkolenie online pt. Zasady wynagradzania pracowników w czasie inflacji oraz regulamin wynagradzania w instytucjach kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 17 stycznia 2024 r.
 • Czas trwania: 10:00 do 14:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny, zatrudniona na tym stanowisku w jednostce sektora finansów publicznych;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników i prawa pracy w instytucjach kultury;
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej, Kodeksu pracy oraz ustawy kominowej w zakresie wynagradzania pracowników instytucji kultury — także w czasie szalejącej inflacji — i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia z czterech bloków tematycznych:

 • Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury
 • Wynagrodzenia pracowników zarządzających instytucją kultury
 • Omówienie aktualnych problemów z ustaleniem wysokości wynagrodzenia
 • Regulamin wynagradzania jako źródło informacji o składnikach wynagrodzenia w instytucji kultury

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 4 godziny szkoleniowe ze specjalistką prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 569 zł zapłacą Państwo 499 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania