Szanowni Państwo!

Zdarza się, że gdy instytucja kultury pozyska środki na zatrudnienie dodatkowych rąk do pracy, pojawia się pytanie, jaką formę współpracy wybrać. Czy zatrudnić na podstawie umowy o pracę czy raczej postawić na umowę-zlecenie? A może charakter współpracy jest taki, że lepsza będzie umowa o dzieło? Czy umowa o pracę jest rzeczywiście najbezpieczniejszym rozwiązaniem? Czy i kiedy warto korzystać z umów cywilnoprawnych? Przed takimi dylematami stają czasem dyrektorzy lub osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe w instytucji kultury.

Aby ułatwić Państwu usystematyzowanie wiedzy o formach zatrudniania pracowników i współpracowników w instytucjach kultury oraz zapoznać z nowymi przepisami dotyczącymi zatrudniania, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę w instytucjach kultury z uwzględnieniem zmian przepisów w 2016 r. i od 1 stycznia 2017 r.. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Miejsce: ul. św. Filipa 7, Kraków
 • Data: 5 grudnia 2016 r.
 • Czas trwania: od 10:00 do około 15:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników i czasu pracy w instytucjach kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie opisanych zagadnień prawnych na podstawie najnowszych przepisów.

Tematyka szkolenia

Na szkoleniu poruszymy następujące zagadnienia:

I. Umowy cywilnoprawne

 1. Ogólna charakterystyka umowy-zlecenia i umowy o dzieło, różnice pomiędzy nimi.
 2. Umowa jako oświadczenie woli.
 3. Forma zawarcia umowy — skutki zastrzeżenia formy pisemnej — dokumentowej albo elektronicznej (przepisy obowiązujące od 8 września 2016 r.).

II. Umowa–zlecenie

 1. Prawa i obowiązki stron umowy zlecenia i umów podobnych do zlecenia — plusy i minusy umowy.
 2. Zawarcie umowy.
 3. Treść umowy–zlecenia — obowiązkowa i fakultatywna, zapisy korzystne dla instytucji kultury i te, których należy unikać.
 4. Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy–zlecenia (obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
 5. Problem tzw. podwykonawstwa.
 6. Zakończenie umowy.
 7. Omówienia wzorów umów-zlecenia.

III. Umowy o dzieło

 1. Kiedy zawiera się umowę o dzieło? Jej podstawowa treść.
 2. Podstawowe błędy popełniane przy zawieraniu umowy o dzieło. Konsekwencje prawne.
 3. Zakończenie umowy.
 4. Omówienie wzorów umów o dzieło.

IV. Najczęściej występujące problemy w instytucjach kultury dotyczące umów cywilnoprawnych

 1. Jaką umowę wybrać, gdy nie mamy pewności czy to zlecenie czy dzieło?
 2. Umowy zawierane z instruktorami i artystami.
 3. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy cywilnoprawnej.
 4. Dochodzenie roszczeń z umów zlecenia i o dzieło.
 5. Aktualne orzecznictwo sądowe.
 6. Kontrole ZUS dotyczące umów cywilnoprawnych.
 7. Decyzje NFZ dotyczące składki zdrowotnej od umów cywilnoprawnych.

V. Umowy o pracę

 1. Umówienie cech charakterystycznych umowy o pracę w kontekście różnic pomiędzy umową–zleceniem i umową o dzieło.
 2. Nowe przepisy dotyczące umowy o pracę.
 3. Pozorność umów–zleceń.
 4. Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracownikiem — stanowisko PIP.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia, 399 zł netto za uczestnika szkolenia, zapewnione są:

 1. materiały szkoleniowe,
 2. certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 3. catering (kawa/herbata/kruche ciasteczka) i lunch.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 379 zł netto za uczestnika szkolenia.

Materiały do pobrania

Polecamy też naszą najnowszą pozycję książkową, która ułatwi zrozumienie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury: Nowe przepisy dla instytucji kultury. Praktyczny komentarz do zmian. Poruszamy w niej zagadnienia związane m.in. z:

 • nowymi składnikami wynagrodzenia pracowników instytucji kultury,
 • koniecznością wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania i organizacyjnym,
 • ułatwieniem dostępu do zawodu pracowników artystycznych oraz muzealników czy też
 • kwestie związane z powierzeniem organizatorowi niektórych obszarów działalności instytucji kultury do wspólnej obsługi.