Z informacji na stronie resortu kultury wynika, że do 30 września br. przedłużono termin składania wniosków we współfinansowanym z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014 Programie „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

Jest o co zabiegać, bo do podziału w ramach procedury jest aż 310,35 mln zł. O zasadach naboru pisaliśmy już 12 czerwca w notce Norwegia, Islandia i Liechtenstein oraz budżet państwa ratują zabytki kultury polskiej.