Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń do trzydziestej drugiej edycji konkursu Książka Roku, którego organizatorem jest Polska Sekcja IBBY. W tegorocznej edycji organizatorzy wyłonią laureata w nowej kategorii „Dziecko jest najważniejsze”, której fundatorem jest Fundacja Przyjaciółka. Inicjatywa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa.

W inicjatywie Książka Roku nagradzani są żyjący polscy twórcy i propagatorzy czytelnictwa.

Oprócz wyłonienia zwycięzców w dotychczasowych kategoriach: literackiej, graficznej oraz za upowszechnianie czytelnictwa organizator chce nagrodzić w tym roku laureata w kategorii specjalnej „Dziecko jest najważniejsze”.

Nagroda literacka przyznawana jest pisarzowi tekstów opublikowanych po raz pierwszy w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody za książkę dla dzieci oraz za książkę dla młodzieży.

Nagroda graficzna przyznawana jest dla twórcy lub twórców autorskich książek obrazkowych oraz dla ilustratora, autorów ilustracji opublikowanych po raz pierwszy w Polsce w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody za książkę obrazkową oraz za ilustracje i koncepcję graficzną.

Nagroda za upowszechnianie czytelnictwa skierowana jest do osób fizycznych lub instytucji, które w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. działały wyjątkowo aktywnie na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.

Nagroda w kategorii specjalnej „Dziecko jest najważniejsze” przyznawana jest natomiast we współpracy z Fundacją Przyjaciółka, dla twórcy, autorów lub wydawcy książek o tematyce związanej z adopcją, rodzicielstwem zastępczym oraz instytucjonalną pieczą zastępczą, opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik DOCX] i przesłać go na adres: Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, p. Aleksandra Mostowska, ul. Tyniecka 40a, 02-621 Warszawa, z dopiskiem na kopercie Konkurs Książka Roku 2019 Polskiej Sekcji IBBY oraz w zależności od kategorii odpowiednio słowo: tekst, ilustracje, nagroda specjalna «Dziecko jest najważniejsze»” lub upowszechnianie czytelnictwa.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w grudniu 2019 r.