Do 24 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń w ramach akcji społecznej „My ’89”, której organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Inicjatywa skierowana jest do bibliotek publicznych i szkół. Udział w akcji jest bezpłatny.

Inicjatywa „My ’89” wspiera tysiące bibliotek publicznych i szkół w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają.

Nadrzędnym celem akcji jest zebranie pamiątek i nagranie wspomnień związanych z wydarzeniami 1989 r. widzianych oczami mieszkańców lokalnych społeczności oraz ich życiem codziennym oraz przeprowadzenie przez biblioteki spotkań prezentujących nagrane wspomnienia oraz zebrane pamiątki.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W ramach akcji do 28 czerwca 2019 r. FRSI ogłosi listę placówek uczestniczących w akcji. Do 30 września br. natomiast biblioteki i szkoły mają czas na zmobilizowanie grupy użytkowników do włączenia się w akcję oraz zorganizowanie spotkania prezentującego nagrane wspomnienia i zebrane pamiątki, przygotowanie i umieszczenie w Internecie filmowej relacji z przeprowadzonych działań. Relacja nie powinna być dłuższa niż 3-5 minut i może zostać zamieszczona np. na koncie biblioteki na Facebooku, YouTube czy na jej stronie internetowej. Kolejnym krokiem uczestników jest przesłanie za pośrednictwem formularza online linku do filmowej relacji wraz z krótkim opisem przeprowadzonych działań. Formularz zostanie uruchomiony na początku września, a link do niego zostanie wysłany do wszystkich bibliotek biorących udział w akcji. Do 18 października 2019 r. wyłonionych zostanie pięć najciekawszych relacji, laureatów inicjatywy.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni zestawami książek wydanych w 2018 i 2019 r.