Do końca sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca. Organizatorami inicjatywy są Miasto Gdańsk, Wojewódzka oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie wydania zwycięskiego utworu w nakładzie 1000 egzemplarzy.

W kwietniu, podczas sesji Rady Miasta Gdańska, radni przyjęli uchwałę o zmianie nazwy z Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca na Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca.

Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca skierowany jest do członków literackich sto-warzyszeń twórczych, jak również do autorów niezrzeszonych, zamieszkałych w Gdańsku, bądź poruszających w zgłoszonych do konkursu utworach tematykę związaną z Gdańskiem.

W ramach inicjatywy zgłosić można utwory w dowolnym gatunku. Może to być zbiór wierszy, opowiadań, esejów, tekstów, a także powieść, utwór dramatyczny czy reportaż. Zgłaszany do konkursu utwór nie może być wcześniej opublikowany.

Taką pracę należy złożyć w formie wydruku, w trzech jednakowych egzemplarzach. Dodat-kowo do zgłoszenia należy dołączyć egzemplarz w wersji elektronicznej.

Aby wziąć udział w konkursie, należy prace dostarczyć lub przesłać na adres:
Biuro Konkursu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku,
ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk,
z dopiskiem Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca.