Do 20 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego projektu wymiany bibliotekarzy „Praktyka dla praktyka”. Program realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni w ramach projektów sieci LABiB, finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt „Praktyka dla praktyka” to okazja dla pracowników bibliotek do zdobycia doświadczenia zawodowego i nawiązania interesujących kontaktów zawodowych. Wymiana w ramach inicjatywy polega na wysłaniu pracownika do pracy w bibliotece partnerskiej na 5 dni roboczych i przyjęciu na jego miejsce osoby o podobnych kwalifikacjach na „zastępstwo”. Udział w praktyce wiąże się z wyjazdem na zasadzie delegacji lub wyjazdu szkoleniowego. W programie może wziąć udział 16 bibliotek.

Nadrzędnym celem wymiany jest odbycie stażu pracowniczego na stanowisku zbliżonym do zajmowanego w macierzystej instytucji.

Tegoroczna edycja projektu zakłada wybór miejsca wizyty spośród 3 bibliotek. Są to: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Arteteka — agenda Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Biblioteka Manhattan — filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Koszty wynikające z realizacji programu do wysokości 950 zł dla bibliotekarza uczestniczącego w wymianie pokrywane są z dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach działań sieci LABiB.

Zadaniem biblioteki biorącej udział w wymianie jest m.in. przygotowanie merytoryczne praktyki, zorganizowanie stanowiska pracy dla odbywającego praktykę, zapoznanie z działalnością biblioteki, opieka merytoryczna nad odbywającym praktykę podczas jego pobytu oraz umożliwienie odbycia praktyki swojemu pracownikowi, poprzez udzielenie zezwolenia na wyjazd w ramach delegacji lub wyjazdu szkoleniowego. Natomiast zadania biblioteki organizującej wizytę studyjną jest przygotowanie merytoryczne wizyty, wyznaczenie pracownika, którego praca będzie obserwowana, umożliwienie obserwacji jego pracy i działalności instytucji „od środka”, otwartość na rozmowy i konsultacje oraz organizacja pozostałych elementów wizyty studyjnej np. poprzez prezentację instytucji.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.