Do 9 lipca br. można składać wnioski do VIII edycji konkursu stypendialnego im. Olgi Rok, którego organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Warszawie. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do pań pracujących w bibliotekach publicznych. Granty w inicjatywie współfinansowane są ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok.

Nadrzędnym celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki i zatrudnione w nich kobiety odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka.

Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. Wysokość stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5000 zł. Podczas oceny wniosków kapituła konkursu weźmie pod uwagę to, w jakim stopniu doświadczenia kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet, czego mogą nauczyć się od niej inne bibliotekarki, szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej społeczności, oraz potencjał kandydatek jako liderek zmiany w swoich społecznościach.

Stypendium w konkursie im. Olgi Rok jest finansowane m.in. ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 r.z inicjatywy wnuczki Olgi Rok, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci — bibliotekarki z Warszawy.

Aby wziąć udział w konkursie stypendialnym im. Olgi Rok, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy [plik DOCX].