Do 15 stycznia 2020 roku trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Organizatorem konkursu jest Fundacja jej imienia. Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystej Gali organizowanej w czerwcu w Krakowie. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej ma charakter międzynarodowy, przyznawana jest co roku za książkę poetycką wydaną w języku polskim. Nagroda za tom zagraniczny, przełożony na język polski, przyznawana jest natomiast co dwa lata.

Kandydatów do inicjatywy mogą zgłaszać m.in. wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim czy członkowie kapituły.

Zgłaszane do nagrody książki powinny zostać wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r., a w przypadku nagrody za tom zagraniczny — pomiędzy 1 stycznia 2018 r. a 31 grudnia 2019 r.

Na nagrodę składają się statuetka oraz 100 000 zł dla autora tomu napisanego po polsku. Druga nagroda w wysokości 100 000 zł dzielona jest między autora tomu napisanego w języku obcym i jego tłumacza.

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie spośród wszystkich zgłoszeń kapituła wybiera 80 książek poetyckich. W kolejnym kapituła wskazuje 5 książek nominowanych do nagrody w kategorii pierwszej. W trzecim natomiast kapituła wskazuje laureata w pierwszej kategorii oraz co 2 lata podaje nazwisko laureata w kategorii drugiej.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie na adres: Fundacja Wisławy Szymborskiej, ul. Krupnicza 26, 31-123 Kraków, z dopiskiem Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej.