Do 1 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Złotej Róży. Organizatorami inicjatywy są redakcja miesięcznika „Nowe Książki”, Instytut Książki i Festiwal Nauki w Warszawie.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wyróżnianie napisanych po polsku książek popularnonaukowych, które służą rzetelnemu upowszechnianiu wiedzy naukowej i wyróżniają się wybitną formą literacką.

Do nagrody zgłaszać można pierwsze wydania książek opublikowanych między 1 lipca 2023 r. a 30 czerwca 2024 r.

Książki do konkursu mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Na laureatów czekają nagrody, tj. dyplom, statuetka oraz nagroda pieniężna.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy książki przesłać na adres sekretariatu Festiwalu Nauki w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa.

Ogłoszenie laureata konkursu nastąpi podczas spotkania zamykającego Festiwalu Nauki w Warszawie. W 2023 r. nagrodę otrzymał January Weiner za książkę „Jak powstało życie na ziemi”.