Do 25 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny German. Organizatorami inicjatywy są Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów z Zielonej Góry.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 16 lat.

Do inicjatywy można zgłaszać wiersze nawiązujące do fragmentu piosenki „Powracające słowa”: „Minęła chwilka żyją tylko słowa słowa słowa” z repertuaru Anny German.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jeden utwór. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach. Objętość jednego utworu nie może przekraczać 1 strony, 1000 znaków łącznie ze spacjami i 26 wersów.

Na laureatów inicjatywy czekają nagrody finansowe. Za zajęcie pierwszego miejsca 1000 zł, za drugiego 900 zł oraz za trzeciego 800 zł. Jury przyzna także trzy równorzędne wyróżnienia po 400 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłaszaną pracę należy opatrzeć godłem i dołączyć w formacie PDF i DOC do formularza.

Wyniki inicjatywy zostaną ogłoszone 30 listopada 2024 r. w czasie biesiady literacko-muzycznej.