Jeszcze tylko do 1 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego. W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości pół miliona zł.

W konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam” można zgłaszać inicjatywy, których celem jest podniesienie poziomu życia i funkcjonowania w lokalnych społecznościach oraz integrację tych środowisk poprzez realizację wspólnych pomysłów. Zgłaszane inicjatywy mogą dotyczyć aspektów m.in. tworzenia i wyposażenia bibliotek, domów kultury, placów zabaw, boisk, parków i innych. Ważne, by projekt miał miejsce w przestrzeni publicznej i był dostępny dla wszystkich. Konkurs ma za zadaniem promocję działań na rzecz ochrony środowiska, pogłębiania więzi lokalnych oraz integracji międzypokoleniowej.

Do inicjatywy mogą zgłaszać się organizacje, które posiadają zdolność prawną i działają w lokalnym środowisku. Należą do nich m.in.: biblioteki, domy kultury, muzea, szkoły, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego czy jednostki ochotniczej straży pożarnej. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

W ramach inicjatywy najlepsze projekty otrzymają odpowiednio: 20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 zł, 30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7000 zł oraz 18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000 złotych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 września 2019 r.