Tylko do 13 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do dwóch programów rezydencjalnych — rezydencji literackich dla ludzi pióra i rezydencji poetyckich w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Program Rezydencji Literackich skierowany jest do pisarzy, poetów, tłumaczy, redaktorów i naukowców z Polski i zagranicy. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie warunków pracy, które umożliwią realizację projektu z zakresu literatury. Mecenasem inicjatywy jest ERGO Hestia.

W ramach programu na uczestników czeka czterotygodniowy pobyt rezydencjalny w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie oraz kwota 2000 zł netto. Wybrani przez Fundację twórcy oprócz mieszkania i stypendium otrzymają także dostęp do Archiwum Wisławy Szymborskiej w Bibliotece Jagiellońskiej. Fundacja oferuje także zorganizowanie spotkania autorskiego w Krakowie.

Aby wziąć dział w inicjatywie, należy przesłać́ zgłoszenie drogą e-mailową na adres biuro@szymborska.org.pl w temacie maila wpisując Rezydencje Literackie.

Zgłoszenia do konkursu mogą być składane w języku polskim lub angielskim i powinny zawierać: zeskanowaną kopię wypełnionego i podpisanego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego [plik PDF], zawierającego:

  • imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, preferowaną datę odbycia rezydencji,
  • szczegółowy opis projektu, który będzie realizowany w ramach programu (opis o objętości do 3600 znaków, nie więcej niż 2 strony A4),
  • CV z opisem najważniejszych projektów literackich.

Program Rezydencji Poetyckich skierowany jest natomiast do poetów i poetek z Polski i z zagranicy posiadających polskie obywatelstwo lub polskie pochodzenie.

Inicjatywa organizowana jest wspólnie z Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation i jej nadrzędnym celem jest stworzenie warunków pracy, które umożliwią̨ realizację projektu z zakresu poezji.

W ramach programu uczestnicy wezmą udział w czterotygodniowym pobycie rezydencjalnym w Krakowie w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej oraz otrzymają kwotę 2000 zł netto.

Aby wziąć udział w konkursie Rezydencji Poetyckich, należy zgłoszenia do w języku polskim przesłać drogą mailową na adres: biuro@szymborska.org.pl z dopiskiem: Rezydencje Poetyckie — Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • zeskanowaną kopię wypełnionego i podpisanego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego [plik PDF],
  • opis projektu, który będzie realizowany w ramach programu (opis o objętości do 3600 znaków, nie więcej niż 2 strony A4),
  • CV z opisem najważniejszych projektów.

Spośród przesłanych zgłoszeń jury wyłoni maksymalnie dwóch laureatów w ramach obu rezydencji, którzy wezmą udział w projektach. Wyniki obydwu konkursów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Fundacji Wisławy Szymborskiej oraz Fundacji Mieszkanie Wisławy Szymborskiej.