Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu „Kierunek: Wschód”, na organizację wydarzenia promującego wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Konkurs jest realizowany w ramach programu RITA — Przemiany w Regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Nadrzędnym celem konkursu „Kierunek: Wschód” jest promowanie w Polsce wiedzy o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej oraz o współpracy międzynarodowej z krajami w regionie.

W konkursie mogą wziąć udział biblioteki, organizacje pozarządowe, koła studenckie, szkoły średnie oraz grupy nieformalne z Polski.

W ramach akcji można otrzymać maksymalnie 750 zł na sfinansowanie organizacji niedużego wydarzenia promującego wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Forma wydarzenia jest dowolna, mogą to być wystawy, prezentacje, wieczory tematyczne i wykłady.

W tegorocznej edycji organizatorzy będą brać przede wszystkim pod uwagę projekty adresowane do odbiorców ze wsi i małych miejscowości, projekty samodzielne, nie stanowiące części większej całości, które bez wsparcia w konkursie nie mają szans na realizację, a także te wydarzenia proponowane przez odbiorców programu RITA i mające na celu popularyzację działań realizowanych w ramach RITA oraz inicjatywy zgłoszone we współpracy ze stypendystami Programu im. Lane’a Kirklanda.

Aby wziąć udział w naborze, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji.