Do 15 maja br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji konferencji naukowej „Muzeum — formy i środki prezentacji pt. Historia w muzeum”, która odbędzie się od 25 do 27 września br. w Hotelu City w Bydgoszczy. Organizatorami inicjatywy są Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Konferencja odbędzie się pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Tegoroczna konferencja na warsztat weźmie problematykę muzealną związaną z ukazywaniem różnego rodzaju zbiorów historycznych oraz działaniami temu towarzyszącymi.

Kolejna edycja konferencji skierowana jest do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści historycznych w ramach wystaw oraz zajęć dydaktycznych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem.

Nadrzędnym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować w muzeach treści historyczne?

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia tematyczne:

  • Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji;
  • Oryginał, kopia, rekonstrukcja;
  • Historyczne dziedzictwo niematerialne;
  • Metodologia i metodyka wystawiennictwa historycznego;
  • Formy i środki prezentacji treści historycznych w muzeach;
  • Przykłady wystaw historycznych;
  • Formy edukacji historycznej;
  • Szlaki kulturowe jako forma prezentacji historii;
  • Rewitalizacja i adaptacja przestrzeni na cele wystawiennicze;
  • Współczesna architektura muzealna.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Udział w konferencji jest płatny. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi odpowiednio 300, 400 i 500 zł. Opłata za udział w konferencji zależy od kilku czynników, w tym od zakwaterowania i noclegu oraz materiałów konferencyjnych i dodatkowych atrakcji.