Do 5 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2023. Organizatorami inicjatywy są Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia współczesnej polskiej liryki.

W konkursie mogą brać udział książki poetyckie żyjących autorów, napisane w języku polskim i wydane w okresie między 1 stycznia a 31 grudnia 2023 r.

Nagroda przyznana jest w dwóch kategoriach: ORFEUSZ oraz ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej.

Książki do konkursu mogą zgłaszać osoby reprezentujące instytucje kultury, wydawnictwa, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, portale i media zajmujące się literaturą oraz sztuką.

Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe. Zwycięzca kategorii ORFEUSZ otrzyma 30 000 zł, natomiast laureat ORFEUSZA MAZURSKIEGO 10 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik PDF]. Następnie 6 egzemplarzy zgłaszanego tytułu należy przesłać na adres sekretarza jury: Wojciech Kass, Muzeum K.I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12–220 Ruciane-Nida z dopiskiem: Orfeusz lub Orfeusz Mazurski.

Lauretaów inicjatywy poznamy 20 lipca 2024 r. podczas uroczystej gali w Praniu.