Tylko do 14 stycznia br. trwa nabór do X edycji Nagrody im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Organizatorem inicjatywy są Niemiecki Instytut Spraw Polskich i Willa Decjusza.

Nagroda im. Karla Dedeciusa przyznawana jest od 2003 r., co dwa lata, tłumaczom polskim i tłumaczom niemieckim, którzy są wyróżniani za wybitne osiągnięcia translatorskie, a tym samym za pracę na rzecz porozumienia między Polską a Niemcami.

Kandydatów do inicjatywy mogą zgłaszać m.in. wydawnictwa, autorzy i tłumacze.

Laureaci konkursu otrzymają po 10 000 euro. Częścią nagrody jest również pobyt rezydencjalny w Willi Decjusza w Krakowie.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy zgłoszenie, które zawiera krótki życiorys, wykaz publikacji oraz wybrane fragmenty dorobku translatorskiego, przesłać pocztą na adres Deutsches Polen-Institut — Karl-Dedecius-Preis Residenzschloss, Marktplatz 15, D-64283 Darmstadt, Niemcy lub przesłać drogą mailową na adres kaluza@dpi-da.de.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2022 r. Nagroda Karla Dedeciusa zostanie przyznana natomiast 20 maja 2022 r. w Darmstadt.