Do 4 maja br. trwa nabór zgłoszeń w ramach pierwszej edycji programu rezydencyjnego dla tłumaczy Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa polskich miast organizujących rezydencje tj. Krakowa, Gdańska i Warszawy oraz dwóch literackich stowarzyszeń Unii Literackiej i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wsparcie tłumaczy poprzez zapewnienie im dogodnych warunków, by przez miesiąc mogli poświęcić się pracy przekładowej. Ponadto podczas programu uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie w zakresie nawiązywania nowych środowiskowych i branżowych kontaktów.

Nabór skierowany jest do tłumaczy i tłumaczek literatury na język polski, mających na swoim koncie co najmniej jeden wydany drukiem przekład książkowy i pracujących aktualnie nad przekładem. Poza zakwaterowaniem i zwrotem kosztów przejazdu uczestnicy otrzymają także wynagrodzenie wynoszące 2000 zł brutto.

Rezydenci podczas swojego pobytu zostaną poproszeni o napisanie krótkiego tekstu ukazującego Kraków z ich perspektywy. Tekst ten zostanie później użyty w celach promocyjnych lub zostanie opublikowany w większym zbiorze.

Aby wziąć udział w naborze, należy spełnić następujące warunki: co najmniej jeden opublikowany przekład, praca nad własnym projektem literackim w czasie rezydencji, gotowość do uczestniczenia w życiu literackim Krakowa, czyli wydarzeniach, spotkaniach promocyjnych i wywiadach.

W tym roku odbędą się dwie tury pobytów rezydencyjnych w ramach programu w czerwcu dla twórców przekładających na język polski, jesienią zaś dla tłumaczy z języka polskiego na inne języki. Termin pobytu rezydentów w czerwcu to 1‒30 czerwca 2021 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy zgłoszenie zawierające wypełniony formularz dostępny na stronie Kraków Miasto Literatury UNESCO [plik DOCX], CV lub biogram oraz fragment autorskiego przekładu o długości do jednej strony A4 przesyłać drogą mailową na adres mailowy kontakt@miastoliteratury.pl.