Tylko do 14 września br. trwa nabór wniosków na pobyty rezydencjalne w Montricher w Szwajcarii. Organizatorem inicjatywy jest The Jan Michalski Foundation.

Pobyty rezydencyjne skierowane są do autorów i tłumaczy, bez względu na wiek czy narodowość. Nadrzędnym ich celem jest stworzenie dobrego środowiska do kreatywnego pisania i wsparcie takich osób w ich twórczości.

Do dyspozycji gości fundacji będą specjalnie przygotowane domki, które znajdują się około 30 minut od Lozanny i godzinę od Genewy.

W ramach rezydencji do wyboru są pobyty dwutygodniowe, miesięczne, dwumiesięczne, trzymiesięczne bądź półroczne.

Aby ubiegać się o rezydencję, trzeba przedstawić wartościowy jakościowo projekt, który zamierza się zrealizować podczas inicjatywy. Projekt powinien być również dobrze dobrany do długości owego pobytu. W ocenie brane pod uwagę będą również wcześniejsze dokonania kandydata, przy czym rezydencji mogą także uzyskać początkujący twórcy. Kandydaci mogą również ubiegać się o rezydencję dla twórczych par, np. pisarz i tłumacz, dwójka pisarzy lub pisarz i ilustrator.

Na uczestników czeka miesięczne stypendium w wysokości 1200 franków szwajcarskich oraz opłacenie kosztów podróży.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie fundacji.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w połowie listopada 2022 r., natomiast przybycie pierwszy gości na pobyty rezydencyjne w lutym 2023 r.