Do 6 czerwca br. trwa rekrutacja do projektu szkoleniowego „DK+ Zaproś nas do siebie”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa realizowana jest w ramach programów Kadra Kultury i Dom Kultury+. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Udział w szkoleniach mogą brać wszyscy uczestnicy poprzednich edycji programu Dom Kultury+ realizowanych w latach 2010–2016.

W ramach projektu zostanie wyłonionych 12 lokalnych partnerów, którzy wezmą udział w trzech dwudniowych szkoleniach z następujących bloków tematycznych:

  • Wzmacnianie instytucji,
  • Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej oraz
  • Edukacja i animacja kulturowa.

Pierwszy blok tematyczny „Wzmacnianie instytucji” przeznaczony jest dla instytucji kultury działających lokalnie w danej gminie, pracowników wydziałów kultury samorządu terytorialnego, animatorów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • budowanie zespołu oraz budowanie publiczności,
  • tworzenie strategii rozwoju instytucji kultury oraz
  • zagadnienia związane z finansami w instytucji kultury.

W drugim bloku mogą uczestniczyć pracownicy instytucji kultury i wydziałów kultury samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, animatorzy, przedstawiciele biznesu oraz reprezentanci innych podmiotów działających w sektorze kultury. Proponowane tematy w ramach bloku to m.in.:

  • budowania i wzmacnianie partnerstw lokalnych,
  • metody, narzędzia i korzyści związane ze współpracą międzysektorową oraz
  • budowanie kapitału społecznego w oparciu o tradycje lokalne.

Trzeci i zarazem ostatni blok dotyczy edukacji i animacji kulturowej. Wziąć w nim udział mogą przedstawiciele środowiska kultury i edukacji. Uczestnicy poznają metody pracy animacyjnej w środowiskach wykluczonych, zapoznają się z metodyką edukacji artystycznej. Dowiedzą się także, jak skutecznie korzystać z nowych mediów w edukacji kulturowej oraz jak podtrzymywać tradycję narodową i budować poczucie patriotyzmu lokalnego.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 15 czerwca 2016 r.

Planowany termin realizacji szkoleń to 5 września ‒ 30 listopada 2016 r. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.