Tylko do 24 listopada br. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie „Zarządzanie zbiorami archeologicznymi w muzeum”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Udział w nim jest bezpłatny.

Nadrzędnym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy o przepisach polskiego prawa regulujących nabywanie i ewidencjonowanie zabytków archeologicznych w muzeach. Ponadto inicjatywa ma za zadanie zwrócenie uwagi na konieczność opracowywania przez muzea własnych wewnętrznych procedur dotyczących postępowania z zabytkami archeologicznymi.

Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów tj. inwentaryzatorów, opiekunów kolekcji, odpowiedzialnych za pozyskiwanie i ewidencjonowanie zabytków archeologicznych. Wykłady przewidziane są także do kadry zarządzającej i nadzorującej realizację zadań i decydującej o kierunkach działań muzeum w tym obszarze.

Podczas dwudniowego spotkania poruszone zostaną zagadnienia wyceny, inwentaryzacji, przechowywania czy konserwacji zbiorów archeologicznych. W ramach szkolenia przewidziano cztery bloki tematyczne. Pierwszego dnia uczestnicy zapoznają się z systemem ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce oraz pozyskiwaniem zabytków archeologicznych do zbiorów muzeum. Drugiego dnia zostanie poruszony temat ewidencjonowania zabytków archeologicznych w muzeum oraz konserwacji i przechowywania zbiorów archeologicznych w muzeum.

Po każdym z wykładów zaplanowano panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pytań.

Szkolenie poprowadzą Agata Byszewska-Łasińska, Główny specjalista w Zespole ds. Dziedzictwa Archeologicznego Działu Standardów Konserwatorskich, Narodowy Instytut Dziedzictwa; dr Tomasz Stolarczyk, Kierownik Działu Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy; Małgorzata Sułkowska, Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz Jolanta Ratuszna, Kierownik Pracowni konserwatorskiej Muzeum Zamkowego w Malborku.

Na szkolenie można się zapisać na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów