Do 30 listopada br. trwa nabór prac konkursowych do V jubileuszowej edycji Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom”. Na laureatów czekają gratyfikacje finansowe o łącznej kwocie 90 000 zł.

Konkurs im. A. Lindgren jest organizowany przez Fundację „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom” od 2006 r. W dotychczasowych czterech jego edycjach wzięło udział ponad 2000 osób i wydano około 40 znakomitych książek. Prace nagrodzone w konkursie w ciągu pół roku od jego zakończenia wydawane są w formie książek.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wyznaczanie wysokich standardów literatury dla dzieci i młodzieży oraz wzbogacanie oferty dla młodych czytelników.

Konkurs im. Astrid Lindgren jest adresowany do osób pełnoletnich, zarówno uznanych pisarzy, jak i osób, które dopiero próbują swoich sił w literaturze. Do konkursu przyjmowane są prace w trzech kategoriach wiekowych: dla dzieci w wieku do 6 lat, od 6 do 10 lat oraz dla młodzieży w wieku od 10 do 14 lat. Na Konkurs można przesyłać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do druku lub oceny w wydawnictwach, nienagradzane i niewyróżniane w innych konkursach. Muszą to być wyłączne prace tekstowe w formie bajki, opowieści, powieści lub zbioru opowiadań.

Do współpracy w ramach jubileuszowej edycji konkursu zostały zaproszone wydawnictwa: Literatura, Publicat i Nasza Księgarnia, które w pół roku po ogłoszeniu wyników wydadzą nagrodzone książki.

Na laureatów trzech miejsc z każdej kategorii czekają gratyfikacje finansowe: I nagroda — 15 000 zł, II nagroda — 10 000 zł i III nagroda — 5000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać w 3 egzemplarzach prace konkursowe na adres:
Fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom”
02-786 Warszawa
ul. Rosoła 44a

z dopiskiem: Konkurs Astrid Lindgren