Do 20 października br. trwa nabór zgłoszeń w ogólnopolskim konkursie dla tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. Organizatorami inicjatywy są Dom Literatury w Łodzi, Austriackie Forum Kultury w Warszawie oraz Festiwal Puls Literatury. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe.

X edycja ogólnopolskiego konkursu skierowana jest do adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w swoim dorobku publikacji książkowej.

Zestaw konkursowy zawierać powinien samodzielne przekłady tekstów zamieszczonych na stronie organizatora: tekst Susanne Gregor z powieści „Territorien [plik DOC] i fragment tekstu Ein weiser Elefant” Daniela Wissera — do słów: „Alle drei Kinder sind männlich [plik DOC] oraz wypowiedź maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, która musi zawierać charakterystykę problemów, jakich tłumacze napotkali przy tłumaczeniu tekstów.

Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe, a dla wszystkich wyróżnionych osób przygotowano bezpłatny udział w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez Sławę Lisiecką w ramach Festiwalu Puls Literatury.

Prace w ramach konkursu w trzech egzemplarzach należy nadsyłać drogą pocztową na adres Dom Literatury w Łodzi, Roosevelta 17 90–056 Łódź z dopiskiem Konkurs translatorski, Austria.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać, pisząc na adres mailowy kontakt@dom-literatury.pl.