Do 18 marca br. trwa nabór zgłoszeń do XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji. Inkubator + dotacje” na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Organizatorami projektu są Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 15 000 zł.

Nadrzędnym celem konkursu „Seniorzy w akcji” jest wsparcie osób powyżej 60. roku życia lub par międzypokoleniowych w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo i sprawczość osób starszych w życiu lokalnych społeczności.

Konkurs skierowany jest do osób, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.

O wsparcie w konkursie mogą ubiegać się osoby powyżej 60. roku życia lub pary międzypokoleniowe we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o grant.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora, organizatorzy stworzyli przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów.

Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z trzech obszarów:

  • Działania obywatelskie: reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych;
  • Aktywność obywatelska osób starszych: działania promujące postawy i wartości obywatelskie, demokratyczne, działania wzmacniające głos osób starszych w decydowaniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności oraz ponadlokalnie, działania na rzecz udziału osób starszych w rozwiązywaniu lokalnych i ponadlokalnych problemów, włączanie osób starszych do aktywnej i długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • Działania edukacyjne i kulturalne: działania o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym aktywnie włączające osoby starsze.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.