Do 27 marca br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2017”. Wnioski można składać poprzez system EBOI. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 10 000 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Wnioski w programie mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  • organizacji kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów, happeningów, spektakli, realizacji działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działań interdyscyplinarnych;
  • organizacji konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenia badań praktyk kulturalnych;
  • nagrań audio-video, rejestracji video spektakli, filmów, wydań publikacji takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących, wydań czasopism, dokumentacji, archiwizacji oraz udostępniania i popularyzowania dorobku kultury;
  • organizacji kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 zł. Maksymalna natomiast 75 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku oraz 150 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 5 czerwca do 20 listopada 2017 r.